Menu

Petersminde på Jels Mark

Petersminde på Jels Mark

Min oldefar Peter Petersen Schmidt  købte ejendommen Petersminde i 1879 til aftægt. Min oldemor, Magdalene Bork's bror, Søren Bork havde ejendommen forinden. Den og naboejendommen Klovtoftlund hørte oprindelig under Store Klovtoft, som blev opkøbt af Magdalene's oldeforældre, Niels Jensen (Bork) og Karen Sørensdatter Sindberg.

Dengang var der ingen skov her og Stursbøl plantage er plantet senere på det der hed Stursbøl Hede. På Stursbøl Hede lå der 14 mindre gårde og ejendomme som blev forladt på grund af den pest der hærgede området.

Gårdene blev plyndret og afbrændt under svenskekrigene i 1650’erne. De polske hjælpetropper medbragte pest, og snart var egnen mennesketom, og arealerne sprang i lyng med spredte egekrat. Området fik senere betegnelsen Oksenvad Hede.

Den ene i Skellet til Stursbøl Plantage blev begyndelsen til den senere Petersminde på Jelsmark.

Da Peter Petersen Schmidt købte ejendommen i 1879 var det med en faldefærdig og ubeboelig bygning der lå helt tilbagetrukken i skovbrynet. Det hed Stursbøl Hegn. Nu er der blot et skovdige som for få år siden havde en krumning på nogle få meter ind i skoven og en længde på omkring 30 meter.'


Med skovfogedens hjælp er krumningen nu væk og historien en æra blot.
I slutningen af 1800 tallet logerede der en særling "Tumpel Kain" i resterne af ingen ting; - nærmest en jord-hule ind i diget. Ikke at forveksle med røveren Schwartz der boede i en jord-hule længere inde i skoven.