Menu

Standardside

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering VejenFischer's Boligmontering gennem tiden...Fischer's Boligmontering har fra den spæde start i 1882 og til i dag, hvor vi skriver 1982,undergået en kolossal udvikling. Generationer har afløst generationer.Der er sket store udvidelser og omrokeringer -man har købt,man har solgt møbler i stadig skiftende stilarter. Det ernogle af de ting vi gerne her ved forretningens 100 års jubilæum vil fortælle lidt om.Fra landbrug til møbelforretningFra starten i 1882 som snedkerforretning medmøbeludsalg ved siden af drev grundlæg-geren Johannes Fischer ved siden af landbrug.Jorderne strakte sig fra bagforretningen i Fr. d. VII's Gade og helt ned til det nuværende Grunnetsgade.Det var en barsk tid med 3 forretninger -snedkerforretning, møbeludsalg og begravelses-forretning, tilligemed landbruget. På daværende tid kendte man ikke til mekanisering i landbruget, så det var heste-og muskelkraft, manbenyttede sig af.Det begyndte dog at blivefor megetog omkring århundredsskiftet begyndteJohannes Fischer at sælge jorden fra.Det blev senere nødvendigt at købe noget af jorden tilbage til brug for udvidelse af forretningen.Fischer's Boligmontering-nu og i fremtidenOm fremtiden kan ingen spå, alligevel er det fristende at komme med en forudsigelse om videreudviklingen af Fischer's Boligmontering.Men i disse for vort land så urolige tider med arbejdsløshed og virksomhedslukninger er det selvfølgelig svært at forestille sighvad mor-gendagen bringer.En traditionsrig forretning som Fischer's Boligmontering vil altidbestå, ikke alene fordi man altid har forstået at tilpasse sig udviklingen, men også fordi en ny generation allerede på nuværende tidspunkt er med i det dagligearbejde. Fischer's Boligmontering har altid været aktiv i Vejens handelsmiljø.

Jels Agerbæk

Flere har undret sig over hvorfor jeg flyttede fra Jels og her er forklaringen.

Omkring 15 år boede jeg i et dejligt rækkehus i Jels. Jeg har altid betalt min husleje og har næsten betalt 1 million kr. i den tid jeg har boet her. Det var med vemod jeg flyttede fra Jels til Agerbæk.

Jeg er opvokset i Jels sogn hvor jeg gik i skole og blev konfirmeret. Senere har jeg boet og arbejdet i bl.a. Brønderslev, Fredericia, Odense osv. En sommer arbejdede jeg i Sverige.

Jeg købte et lille hus lige uden for Jels som jeg havde i ca. 15 år. Jeg var uheldig at brække skinneben og lårben og det varede længe inden jeg igen kom på arbejdsmarkedet. Der var ikke så mange penge til rådighed og det medførte senere en tvangsauktion.

Jeg lejede så et dejligt rækkehus i Jels by hvor jeg boede i ca. 15 år. En søndag i foråret 2016 var en lokal entreprenørmedarbejder og dennes polske kollega i færd med at lægge fliser på en af vores fælles gangarealer. Jeg var ved at snuble over en ujævn kant mellem samlingerne og spurgte om de ikke vibrerede underlaget inden de lagde fliser ud. Entreprenørmedarbejderen sagde at han ikke forstod hvad jeg sagde og jeg gentog spørgsmålet. Han sagde at det ville han ikke finde sig i og ville klage til boligforeningen for det ville han ikke finde sig i. Jeg sagde at det ville jeg også.

Vores nye formand i boligforeningen har fortalt andre at han nok skulle få skovlen under mig. Han modtog entreprenørmedarbejderens klage som kan med kommentar videresendte til boligforeningens afdelingskontor i Haderslev. Afdelingskontoret videregav klagen til en advokat i Haderslev som skrev til mig at jeg skulle fraflytte det lejede senest 3½ måned senere. Kunne jeg ikke acceptere opsigelsen skulle jeg meddele advokaten dette inden 8 dage og han ville så indbringe sagen for Boligretten i Sønderborg. Samme dag meddelte jeg advokaten at jeg ikke accepterede opsigelsen.

I stedet for at indbringe sagen for Boligretten som skriftligt lovet, skrev advokaten til Bolignævnet i Vejen kommune som er en privat instans. Bolignævnet skrev til mig at jeg evt. kunne søge fri proces og selv indbringe sagen for Boligretten. Bolignævnet har intet med Boligretten at gøre og det var Boligretten som Advokaten skrev at han ville henvende sig til. Det er ikke sket.

Flere bl.a. en advokatmedarbejder for gratis retshjælp sagde til mig at jeg blot kunne blive boende til jeg havde Boligrettens afgørelse. Jeg turde dog ikke spille i lotteriet med risiko for at blive sat på gaden af Kongens Foged og opmagasinering af mine ting som jeg så måske ikke fik igen.

Jeg lejede et lokale til opmagasinering og meldte mig ind i nogle boligforeninger. De fortalte mig at der kunne være flere års ventetid på en bolig. Jeg fik så tilbudt en bolig i Agerbæk; - 50 kilometer fra Jels. Jeg havde ligesom valget om jeg ville stå udenfor en større dagligvarebutik og sælge ”Hus Forbi” eller vælge det tilbudte.

Jeg valgte boligen, et rækkehus, her i Agerbæk. Jeg kender næsten ingen her og afstanden mellem tilflyttere og de lokale er stor. Jeg havde ikke kontakt med så mange i Jels, men det er alligevel en omvæltning. Jeg er også på udkig efter noget andet men det er ikke let. Der skal både energi og penge til. Som pensionist er der ikke noget at rutte med.

På kontoen til maling og tapet stod der 20.000 kr. i Jels. Haven er reetableret som den så ud da huset blev bygget omkring 1993. Hver et træ, hver en busk og hver en staude er fjernet og der er anlagt ny græsplæne, ny terrasse og gangsti. Et træskur som jeg havde opført blev fjernet. Samlet pris, knap 100.000 kr.

Jeg havde flere gange bedt om nye hårde hvidevare som de andre fik når de var udtjente. Jeg fik dog aldrig nyt. Nu er nye hvidevarer kommet med i den samlede pris.

Advokaten skrev senere til mig at jeg skulle flytte 14 dage før den tidligere opgivne dato og aflevere nøglerne. Jeg afleverede nøglerne, men kunne ikke nå at få ryddet haven. Det forlangte beløb hører ingen steder hjemme og det kan ikke være rigtigt at advokaten undlader at sende sagen til Boligretten som lovet.

Jeg bad fra starten Boligforeningen om en kopi af lejekontrakten men den kunne de ikke fremskaffe med den begrundelse at de havde haft et datafirma til at bearbejde data fra de gamle lejekontrakter, men dataene var gået tabt og kunne ikke fremskaffes længere idet de originale lejekontrakter var blevet makuleret.

Det er fantastisk at boligforeningens medarbejdere har en sådan magt at almindelig ytringsfrihed tilsidesættes og manipuleres som trusler. <> Ved en tidligere generalforsamling havde jeg en kontrovers med en bygningsinspektør som bad mig holde min mund eller øjeblikkelig forlade etablissementet. Han sluttede således. ”Du skal ikke bare tage det som en trussel men som en virkelig trussel”.

Jeg har ellers fået at vide at jeg er flink, hjælpsom og imødekommende. Således ønsker jeg også at være.

Det har kostet mig mange tusinde kroner at flytte og mange uerstattelige ting måtte jeg køre på genbrugsstationen grundet tidsnød og pladsmangel. 

Agerbæk var min bopæl i 2 år, men folk her taler ikke med fremmede og tilflyttere. Det var for mig uudholdelig i længden og jeg valgte at flytte tilbage til Sønderjylland. Selv om man ikke kommer hinanden ved som i mine yngre år: taler vi dog med hinanden.

:::

Har du kun har bebrejdelser så surf blot videre.

 

https://www.facebook.com/Jelsmark/ 

Nylagt flisegang med høje kanter hvor gamle folk kan falde og brække benene.