Menu

BORK - KLOVTOFT SLÆGT

Borck - Bork - Borch

Bork - Klovtoft slægt


Niels Jensen f. 1716, gårdmand i Tiset, Gram er gift 2 gange, først i 1740 med Karen Jespersdatter fra Kastrup i Gram sogn, og anden gang i 1767 med Karen Sørensdatter Sindberg. Han får bl.a. børnene Jens, Jesper f. 1762 og Søren Nielsen f. 1768. De flytter så fra Thiset i Gram sogn til Klovtoft i Jels sogn i 1769. Nu hedder de Bork. Det kommer mere udførligt senere. Det her er blot pr. hukommelse. Klik på det lille billede for at få det større. Billedet er taget i 2016 som det ser ud i dag.

.

Jeg har valgt at dele brødrene Jesper Nielsen Bork på Bojsnap og Søren Nielsen Bork på Klovtoft op i 2 grene, Bork - Bojsnap slægt og Bork - Klovtoft slægt.

Her under er det endnu lidt blandet, men det bliver redigeret senere. Dette blot for at give et lille overblik og går i ind på Bork - Bojsnap slægt nævnes nogle af de Bork familier vi IKKE er i slægt med, blot for at undgå forvekslinger.

Niels Jensen er søn af Jens Jespersen og Karen Heinrichsdatter fra Gelsbro i Gram sogn.

Der boede en Bork slægt i Kastrup ved Gram og deres slægt har netop navnet fra Sdr. Bork ved Varde. De er tilsynelsdende ikke i slægt med vores Bork. 

Min tipoldefar Peter Jensen Schmidt i Kolstrup, Stepping sogn, Haderslev amt er gift med Anne Marie Jørgensen, datter af Peter Petersen Jørgensen, gårdmand i Knud, Fjelstrup sogn.

Søsteren bliver gift med min tipoldefars bror, Hans Jensen Schmidt som dør ung, og enken bliver gift med Anders Andersen Dall.

En anden søster til Anne Marie Jørgensen bliver gift med Jesper Bork af Fjelstrup og flytter til Øster Lindet.
Denne Jesper Bork er så i slægt med os på Jørgensens side, men ikke med VORES Bork, hvor der også er flere der hedder Jesper.

Søren Nielsen Bork og …. er mine tip 2 oldeforældre.

Sønnen, Jørgen Sørensen Bork er gift med Anne Botille Rosenbæk. Mine tipoldeforældre.

Deres datter Magdalene Bork f. 1830 i Jels sogn og gift med Peter Petersen Schmidt f. 1819 i Knud, Fjelstrup sogn og søn af Peter Jensen Schmidt f. i Kolstrup, Stepping sogn. Peter Petersen Schmidt er gift 1849 i Stepping kirke, driver fødehjemmet i Kolstrup i nogle år og flytter så til Ørsted Mark i Oksenvad sogn.

Jørgen Sørensen Bork’s kone Anne Botelle dør 36 år gl. og Jørgen bliver så gift med Mette Marie Schmidt, søster til Peter Petersen Schmidt.

En søn, i Hammelev og en i Hoptrup hvor en søn faldt under krigen og en søn Jes Jessen Bork, gårdejer i Øster Velling, Randers amt.

Jørgen Gunge Krogh på Mølby Kro er gift med Julie Bork, datter af Søren Jørgensen  Bork i Hammelev.

Julie's bror, Julius Bork i Jegerup gift med en Lauritsen rejste til Amerika, hvor sønnen Roy Bork er født. Julius rejste hjem og fik senere sønnen Villy. Roy Bork bliver gift her i Danmark og efter udstået læretid rejser han og konen til Amerika..

En søn af Jørgen Krogh og Julie Bork, Ingvert N. Krogh, bankbestyrer og senere ejendomsmægler.
En datter gift Christensen i Haderslev, søn, skolelærer Jørgen Krogh Christensen, Haderslev.

En søster til Julie Bork blev gift med en Gubi hvor en søn, skolelærer bor i Skærbæk. Børn og børnebørn.

      Christian Jørgensen Bork i Vedsted sogn er gift med Mette Cathrine Nissen f. Schøtt fra Fjelstrup og de fik bl.a. en søb, direktør, Jørgen Nissen Bork i Haderslev og gift med Anna Lisbeth Schmidt. Jørgen og Anna får bl.a. en datter, Rigmor Bork der er gift med arkitekt Hans Hartvig Skaarup med Danmarks største arkitektfirma. De får 2 børn, bl.a. Bi Skaarup, forfatter og gift med Louis Husballe og de har 2 børn. Jørgen og Anna får også sønnen Kaj Bork der er gift med Birthe i Gistrup ved Aalborg og de har sønnen, Jørgen Bork. Christian's bror Jørgen har Jernbanehotellet i Over Jerstal.    

Min  tip 2 oldefar Jørgen Sørensen Bork og min tipoldefar Peter Jensen Schmidt’s datter Mette Marie Schmidt, deres søn Jørgen ´Petersen Bork’s søn Julius Bork havde et landbrug i Jegerup og rejste så til Amerika og var i nogle år. Han var så hjemme til genforeningen 1920 og med til at stemme Danmark hjem. Han rejser igen til Amerika og er i nogle år. Søn Roy Bork er født i Amerika, og gået i skole i Jegerup. Efter endt uddannelse på Vojens slagteri rejste han igen til Amerika og oparbejdede et stort firma indenfor fødevareindustrien. Det blev så afhændet for få år siden og ægteparet bor nu i Haderslev. Roy Bork har en bror Villy Bork. 

Jørgen Sørensen Bork's bror Jens Bork får en søn Niels Bork hvis søn Jens Bork bosættes i Gesten hvor sønnen bor.

Min tipoldefar Peter Jensen Schmidt’s bror Hans Jensen Schmidt og Inger Kirstine Jørgensen fik en datter Karen Hansdatter Schmidt. Karen blev gift med Boy Seneberg (senere hedder de Sindberg) på Klovtoftlund i Jels sogn. Boy Seneberg's far Peder Sørensen Sindberg var først gift med Cecilie Bork og så Anna Margrethe  Bork, halvsøstre til Søren Nielsen  Bork på Klovtoft.

Søren Nielsen Bork’s bror, Jens Nielsen Bork er landmand og skrædder i Ørsted og den anden bror  Jesper Nielsen Bork har gården Bøjsnap i Jels sogn. En søn af Jesper, Henrik Jespersen Bork på Havrebjerg er gift med Magdalene Aalling, datter af Hans Aalling på Havrebjerg i Ørsted.

En af Henrik's døtre er gift med en Kjestrup, hvis søn Georg boede på Jelsbjerg i Oksenvad sogn. En anden datter er gift med Søren Damgaard i Ørsted. Søn, Henrik Damgaard og Minna Egge, datter gift med Laurids Paulsen i Jels sogn. En Aalling er er gift med Peter Madsen Slipsager som havde Munkedam i Grønnebæk. Kjestrups datter blev gift med smedemester Andreas Dahl i Mølby, hvis sønner har vognmandsfirmaet, Brødrene Dahl i Mølby. En datter herfra er gift med Niels Erik på Jelsgård. En anden Dahl datter med List i Jels. En tredje med Schilling, gdr.m. i Toftlund. 

Vi smutter lige tilbage til Bøjsnap og Jesper Nielsen Bork hvis søn Hans Jespersen Bork bl.a. får sønnerne, Jens Bork, skolelærer i Lintrup og Holsted og Jesper Hansen Bork, skolelærer i Sommersted. Jens Bork får bl.a. en søn Jesper Hansen Bork, gårdmand, der grundlægger Bork grenen i Hvornum sogn, ved Hobro i Randers amt. Skolelæreren, Jesper Hansen Bork i Sommersted var inden skolelærer i Fjelstrup sogn og gift med Mette Kjestine Nissen og her får de sønnen, Nis Peter Bork, uddannet maler og grundlagde skoletavlefabrikken, Borks Patenttavler i Kolding som engang på sit højeste har beskæftiget ca. 80 medarbejdere og overtaget af sønnen Carl Bork. Han solgte virksomheden i 1975. 

Så er der Johan Bork af Hans Jespersen Bork på Bøjsnap som gårdmand på Borchsminde i Andst.

Fjelstrup: Her bor en anden Bork slægt (fisker slægt) som IKKE har forbindelse til vores Bork slægt.

Mette Bork f. 15. juli 1840 i Jels af Jørgen Sørensen Bork og Anne Botelle Rosenbæk. Mette bliver gift i november 1862 med Mathias Christian Søberg f. 10. november 1838 i Vamdrup og søn af gårdmand Andreas Mathiesen Søberg og hustru Anne Jepsdatter. Mathias dør 3. september 1895 og begraves i Vor Frue Kirke, Haderslev 8. september. Mette dør 1910 og begraves i Vor Frue Kirke i Haderslev. Der er 3 børn: Anne Botille, gift Nielsen og bor i Hamburg, Tyskland. - Andreas - Mathilde Jørgine, gift Holdt og bor i Amerika.

En Rosenbæk blev gift med Peter Petersen Hellesøe i Hjerndrup hvis oldebarn, Bent Peter Steengaard Boysen bor i Jels, udlært bager.

En Rosenbæk blev gift med en Rasmussen. Efterkommere i bla. Jels Troldkær og Skøtt Rasmussen i Jels.

- og ja Karen Rosenbæk, datter af Søren Nielsen Bork på Klovtoft blev gift med Jens Boysen Rosenbæk, fætter til Anne Botelle Rosenbæk der blev gift med Jørgen Sørensen Bork på Klovtoft, søn af Søren Nielsen Bork. Karen Bork og Jens Boysen Rosenbæk får bl.a. en søn Søren Rosenbæk og Søren får en søn Niels Thomsen Rosenbeck gift med Amanda. Amanda og Niels Th. Rosenbæk immigrerer til Massachusetts området i Amerika. Flere Rosenbeck'er drager af sted bl.a. til Torrington i Connecticut samt Iowa i USA og New Zealand. Det er blevet til en meget stor slægt i Amerika med fortidsaner af Bork og Rosenbeck fra Jels sogn i Sønderjylland Danmark.

- Så er der Bernhard Bork f. på Klovtoft og boede i Sommersted, senere kromand i Agerskov og Toftlund. En søn er Automobilforhandler i Haderslev og gift med en Putschkat. En datter Thyra Julie Bork blev gift med bogholder Andreas Petrus Milwertz i Randers.

Det er blot en kort fortælling, jeg har meget mere om Bork, både fra kirkebøgerne og deres virke frem til nu. Kirkebøgerne er kun tilgængelige til ca. 1960 så det kniber med at finde de seneste generationer på nogle.

Jeg vil prøve at få det jeg har liggende sat i system og lagt ind. Der bliver lavet en bog om slægten.

Fra 1960 er f.eks. fødsler ikke tilgængelig for offentligheden, og hvad alle og en hver ikke kan finde i kirkebøgerne på arkiverne eller Internet vil datoer og navne således IKKE blive lagt ud på Internet.

Jørgen Sørensen Bork på Klovtoft i Jels sogn, min tipoldefar.

Uddrag af en fortælling af den tidligere skolelærer i Ødis, Skodborg og Anslet, Peter Lasthein f. 1819 på Ravngård ved Jels. (Original manuskriptet opbevares af seminarielektor Kurt Lasthein i Ribe)

Jeg har skrevet direkte af og ser at alder og årstal ikke passer helt når man regner efter, men en dejlig beretning om nogle gode mennesker.

Peter Lasthein fortæller her om livet på Ravngård ved Jels omkring 1930, ½ fjerdingvej sydlig for byen Jels, en kirkeby, der ligger omkring 3 mil fra Haderslev, Kristiansfeld, og Kolding, og 4 a’ 5 mil fra Ribe, Lygumkloster og Aabenraa. Han er søn af Jørgen Nielsen Lasthein og Margrethe Marie Bertelsen. (Jørgen Nielsen Lasthein var forinden gift med Karen Dall fra Jels) Peter Lasthein skriver:

Klovtoft.

En større gård ”Klovtoft”, ½ mil syd for Ravngård ejedes af en enke, Magdalene Bork. Hun havde 4 sønner, aldrende karle, på om ved 40 år. Den ældste Søren, var godmodig som de alle var, men han og den næst ældste Jens gav sig ikke meget af med os; derimod var de 2 andre, Jørgen og Kristen, meget omhyggelige for at more mine brødre og mig. De var mig kære venner, og de gik under navnet ”de Klovtoft drenge” fordi deres mor kaldte dem ”mine drenge”. Havde jeg en tid ikke set dem, spurgte jeg min mor om jeg måtte gå til Klovtoft og lege med ”drengene”, og som regel bevilliges det.

Jørgen Sørensen Bork var af de livlige snakkerige mennesker, der kunne fortælle løs i et væk og skoggerlo af sin egen snakken og uden at bagtale nogen. Jeg holdt meget af ham, thi han var altid parat til at fortælle løs om hund og hare, om høns og gæs, og han var altid i perlehumør. Han var stedse i stand til at opvarte med æbleskiver. Gamle moder, Magdalene Bork var mest sengeliggende, og når Jørgens æbleskiver slap op, drog han omsorg for, at fabrikere et nyt fadfuld og gemme dem hos moder under dynen. Der var altid en varm æbleskive ved hånden når fremmede viste sig.

De havde en gammelagtig lidt troskyldig karl i tjeneste. Han havde stiltiende erhvervet sig ret til at ryge polakkerne af alles piber. Som oftest gik det ud over denne grænse; han stoppede så en pibe i smug, thi han røg tobak de hele lange vinteraftener. Når så en af gårdens sønner bemærkede: ”Det var nok en god polakker, Jakob”, så svarede han: ”Nej det var skam kun en lille en; for jeg ryger med fornuft”.
Engang havde Jørgen lagt lidt krudt underst i pibehovedet. Jakob røg på piben og længe med fornuft, men på en gang eksploderede pibehovedet. Der blev en stor forskrækkelse hos alle der ikke kendte Jørgens bedrift. Da Jakob efter lang tid tids forløb dristede sig til at tage en af pibehovedstumperne i hånden, sagde han: ”Den piv var ret tumpe”. Der gik lang tid hen, inden han igen røg polakker. Han fik vist aldrig at vide at Jørgen var skyld eksplosionen.

Jørgen Sørensen Bork blev ejer af Klovtoft. Lasthein var taknemmelig for den tillid Jørgen viste mod moderat betaling at grave mergel på sine marker.  Det eneste sted i vid omkreds hvor der var mergel.
Jørgen drev en god handel med kreaturer og f.eks. solgte Jørgen Lasthein en 4-årig sortblisset hoppe for den udmærkede pris på 36 rigsdaler kurant.

Peter Lasthein skriver videre: I mine raske drengeår skulle jeg engang være kusk for mine søstre, ved et bryllup i nabobyen Ørsted. Fra Ørsted til Oksenvad kirke, en ½ mils vej, blev anvist omtrent midt i vognrækken; vi kørte rask, især da vi nærmede os kirken. Jeg havde kun tanke for at følge godt med og fulgte hårdt på min formands vogn. Da han ved kirken gjorde holdt, røg min vognstang gennem hans bagsmæk og blev fuldstændig ødelagt. Jeg blev skældt godt og grundigt ud, og nogle spurgte om jeg i grunden var rigtig i hovedet. Såre nedstemt kørte jeg tilbage til bryllupsgården i Ørsted og måtte fortælle historien igen og igen, og hvor tumpe jeg havde båret mig ad.
Brudgommen, Kristen Bork, min gamle ven fra Klovtoft, kom hen og trøstede mig og gav mig tilsagn om at han nok skulle besørge mandens vogn istandsat, og ikke tænke mere på det.

Det var lidt historie om vores Bork fra Klovtoft i Jels sogn, fortalt af skolelærer Peder Lasthein (1819-1890). (Lastein)

Kammerherre og Hofjægermester, Christian Jørgen Jens baron Wedell-Nedergaard til Svenstrup Gods (billedet) på Sjælland med over 2.500 Ha., var gift med C. Bork Christensen, datter af specialæge B. Christensen og hustru, sygeplejerske Aa. Christensen f. Bork.
Sammen har baronen og hustru 4 baronesser. De er tip 3 oldebørn af mine oldeforældre på klovtoft i Jels sogn, Sønderjylland, Jørgen Sørensen Bork og hustru, Anne Botelle Rosenbæk.

Så har vi grosserer og købmand, Carl Emil Bork (Borch) i Tønder der blev gift med Charlotte Amalie Mærsk, kusine til skibsredder Mærsk. Carl Emil er barnebarn af mine oldeforældre på Klovtoft, og deres tip 3 oldebarn, pige, bor på Sjælland.

Jens Nielsen Bork, skrædder i Ørsted og søn af Niels Jensen (Bork) min tip 2 oldefar på Klovtoft i Jels sogn f. i Tiset, Gram sogn 1718. Jens Nielsen Bork er gift med Bodil Andersdatter der er datter af Anders Nielsen, skrædder i Ørsted og søn af min tip 4 oldefar Niels Jensen, Skrædder i Ørsted f. ca. 1687 i Siir sogn annex til Naur sogn i Ringkøbing amt, og hustru Karen Nielsdatter. Niels Jensen’s andet ægteskab med Giertrud fik de så en datter Maria Elisabeth Nielsdatter der senere blev gift med en enkemand Jens Pedersen der flyttede til Aagaarde i Grønnebæk og fik en datter der blev gift med Iver Pedersen; og de fik en datter Gjertrud Iversdatter Aagaard gift med Anders Jespersen Damm. Det er så mine tipoldeforældre. <> Jens Nielsen Bork er bror til Jesper Nielsen Bork på Havrebjerg i Ørsted i Oksenvad sogn og Søren Nielsen Bork som overtog forældrenes gård på Klovtoft i Jels sogn. En søster Anna Christiana Bork blev gift med Albrecht Christensen i Tiset, Gram sogn og de døde i Viskinge på Sjælland.
Anders Nielsen var født i Siir sogn ca. 1713 og d. 1793 i Ørsted, Oksenvad sogn. Søn af Niels Jensen og Karen Nielsdatter, skrædder i Ørsted. Anders Nielsen, skrædder, hans datter blev gift med Jens Nielsen Bork, skrædder i Ørsted som er bror til Søren Nielsen Bork på Klovtoft og bror til Jesper Nielsen Bork på Havrebjerg og Bojsnap. 

Niels Jensen i Ørsted, Skrædder, datteren Elisabeth blev gift med Jens Petersen f. i Stenderup, Øster Lindet sogn og smed på Aagaarde i Grønnebæk sogn. Deres datter, f. Aagaard starter vores Aagaard slægt. Hun blev gift med Iver Pedersen fra Brødstrup i Hygum sogn ved Rødding i Haderslev amt, Sønderjylland. Datter Gjertrud Iversdatter Aagaard blev gift med Anders Jespersen Damm der var født i Kastrup, Gram sogn i Haderslev amt. Faderen Jesper Hansen blev gift med en Frisch el. Frisk. Han var født i Harreby, Hygum sogn.

Tilbage til Bork og jeg vil slutte af med Bojsnap hvor der også var steder der hed Nørre og Sønder Bojsnap.