Menu

Malene Jensdatter Smed i Kolstrup Bjerndrup i Stepping sogn gift i 1737 med Lass Jessen fra Grene ved Billund.

.

- JES PEDERSEN OG
1. APOLONE LARSDATTER KIÆR
2. DORTHE MICHELSEN

S C H M I D T   S L Æ G T E N

Peter Petersen Schmidt

F o r s l æ g t

Claus søn Jens.

Jens Clausen Smed  f. før 1680 og Nelle Hansdatter gift 1701, datter Malene Jensdatter f. 1712.

Peter   f. før 1660 søn Jes.

Jes Pedersen , f. ca. 1680 og Apollone Larsdatter Kiær søn Laus kaldt Lass. 

Lass Jessen Schmidt , f. ca. 1708 og Malene Jensdatter f. 1712, søn Jens f. 1743.

Hans Lassen Schmidt, f.

Jens Lassen Schmidt , f. 1743 og Mette Marie Jepsdatter søn Peter f. 1793.

Jeppe Jensen Schmidt, f.

Lars Jensen Schmidt,   f. ca. 1774

Anne Malene Schmidt,   f. 1781

Hans Jensen Schmidt,    f. 1786 

Peter Jensen Schmidt ,

f. 1793 og Anne Marie Jørgensen søn Peter f. 1819.

Anne Malene Schmidt,   f. 1791

Lars Hansen Schmidt,  f. 1794 

Hans Larsen Schmidt,   f.

Peter Hansen Schmidt,   f. 1799

Peter Petersen Schmidt ,    f. 1819 i Knud og Magdalene Bork f. 1830 på Klovtoft. Gdrm. p. Ørsted Mark, søn Jørgen f. 1864.

Mette Marie P. Schmidt, f. 1822 g. m. Jørgen Sørensen Bork på Klovtoft.

Jens Petersen Schmidt, f. 1826 g. 1 gang med Gellert og 2 med Skov. Gdrm. i Lintrup.

Hans Petersen Schmidt, f. 1833 g. med Rosenberg's enke Louise Dall der var født i Stursbøl.

Karen Schmidt, f. 1821g. m. Boy Sindberg på Klovtoftlund, s. a. brorsøn til Magdalene Bork's bedstemor Karen Sørensdatter Sindberg fra Sindbjerglund i Sindbjerg sogn.
Jørgen Petersen Schmidt ldm. i Jels sogn og Anne Marie Sørensen søn Jens f. 1908.
Jens Petersen Schmidt ldm. i Jels sogn og Marie Cecilie Aalling Hansen søn Peter Petersen Schmidt f. 1950.

.

1’ste  Generation

J ess Pedersen

1.  1   Jess Pedersen f.  ca. 1680  i Grene sogn v/ Billund                     

             Jess Pedersen boede i Grene sogn og er gift 2 gange, senest med Dorthe Michels'datter, gift omkring 1706 og  før med Appolone Larsdatter Kiær . ( Dorthe er måske Død og Begravet i 1741, men der er nogen usikkerhed ? ? ?)  

Fra Skifteprotokol i Billund - Tørrild herred:

Nr.174 : Jes Pedersen i Billund. 30.5.1748, side 205.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Maren g.m. Anders Madsen i Elkær, Mads i Billund, Laurids i Kolstrup i Stepping sogn, Maren g.m. Gregers Madsen i Gram, Mette i København, Peder i Billund, Mikkel i Elkær.

Der er stadig efterkommere efter Jess Pedersen i Billund og omegn. Tilsyneladene fremkommer navnet Schmidt første gang efter at Laurids Jessen, - senere Lass Jessen og Lass Jessen Schmidt. (Navnet Laurids blev tit skrevet som Laus og Lass osv.)

Ægte Børn af Jess Pedersen og Apollone Larsdatter Kiær.

2   Generation.


1.
  2    Lass J essen S chmidt   f.
  1708. (Måske f. 1706).

* ) Navnet Schmidt er stavet på forskellige måder:

Schmidt – Schmid – Schmit – Smed – Smid – Smit – Smid – Smidt, Smedt o.s.v.

Jeg har valgt hovedsagelig at bruge e’en staveform, idet det, for nogle kan virke forvirrende, når efternavnet staves på forskellige måder.

Enkelte gange er dåbsdatoen blevet forvekslet med fødselsdatoen !

.

2’ den  Generation.

Lass Jessen Schmidt Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn, og Hustrue, Malene Jens'datter, datter af Jens Clausen Smed og Nette Hansdatter. Jens Clausen Smed er søn af Claus. Lass døbt Laus men kaldes altid Lass, (efter Lars Kiær der er far til Apollone, første hustru til Jes Pedersen, og det må derfor antages at det er Apollone der er mor til Lass Jessen).

Copuleret 1737 i  Kolstrup:  D   ÿ p. 1  Tr.:  Lass Jessenog Malene Jens’datter Smed. Lass Jessen må være født  før 1706 . >  før Juli 1788. Ægte Søn af: Jess Pedersen. I Kolstrup kaldes han Smed og Schmidt. Malene Jensdatter Smed er f. 1712 og datter af Jens Clausen Smed og Nelle Hansdatter i Kolstrup. Jens Clausen Smed er søn af Claus Jensen Smed i Stepping sogn.
Lass Jessen Schmidt køber halv Fæstegaard i Kolstrup, Stepping Sogn, den 17 Maj 1737. Tilhørende: Landtoft og Skov. Formentlig har gården tilhørt Jens Clausen Smed som dør i 1735 gl. 72 år, og hustru Nelle Hansdatter d. 1766 gl. 86 år.  

Børn: 3’die Generation.

1.  3          Margrethe Schmidt  P ca. 1733. Conf. Dom Regate 1747 I Stepping Kirke.

2.  3          Jens Lassen Schmidt  P ca. 15 juni1743 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt: Dom 3 p. Trin. 1743 i Stepping Kirke.

3.  3          Anne Malene Schmidt. Døbt i Stepping Kirke. Dom Trinit 1750.

4.  3          Hans Lassen Schmidt  P ca. 1739 i Kolstrup, Stepping  sogn. Døbt i Stepping Kirke. Confirmeret 14 juli 1755 i Stepping Kirke. Døbt i Stepping Kirke.16 Aar.

5.  3          Jeppe Lassen Schmidt f. 1765. Gift i Magstrup med Maren Riis og antager Riis som efternavn og deres børn døbt med efternavnet Riis.

.

3’ die Generation
Hans Lassen Schmidt
Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn.

P14 juli 1755 i Kolstrup, Stepping Sogn. Ægte søn af Lass Jessen Schmidt,( > før sønnens bryllup ). Gårdmand i Kolstrup, Stepping Sogn, og hustru, Malene Jens’datter. Trolovet d. 17 November 1787 og d. 28 Januar 1788. Viet d. 28 Juni 1788 i Stepping Kirke med Bodild Kirstine Peters’datter, ( Bodel Kerstin ) P 17 Marts 1763. Konfirmeret 23 April 1786. Ægte Datter af Peter Skov, og Kirsten Mortens’datter.

Børn: 4  Generation.

1.  4          Lass Hansen Schmidt  P 24 April 1789 i Kolstrup, Stepping Sogn.. Døbt i Stepping Kirke. > 18 November 1793. ¤  Stepping Kirkegaard. 4½ Aar gammel.

2.  4          Anne Malene Schmidt P 3 November 1791 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Konfirmeret i Stepping    Kirke d. 22 Marts 1807, 15 Aar. > 31 Januar 1862  i Stepping. ¤ på Stepping Kirkegaard.

3.  4          Lars Hansen Schmidt P 13 November 1794 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Konfirmeret i Stepping Kirke d. 1811, 16  1/3  Aar. Faddere: Lars Jensen Schmidt i Kolstrup og Marie Fredsted i Bjerndrup. E 13Oktober 1832 i Stepping Kirke.

4.  4          Peter Hansen Schmidt  P 20 Februar 1797 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. > 24 Februar 1798. ¤ på Stepping Kirkegaard.

5.  4          Peter Hansen Schmidt 
P 11 Februar 1799 i Kolstrup,                Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Viet i Stepping Kirke d. 26                 juli 1823.

6.  4         Maren Schmidt  P 1802  i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i     Stepping Kirke. Konfirmeret 1817 i Stepping, 15 Aar.

7.  4        Anders Hansen Schmidt.

 Måske en  søn af Hans Lassen Schmidt.  ?

3’ die  Generation
Jens Lassen S chmidt
Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn.

P 1743  i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. > 17 Februar 1794. 50 Aar og 8 Maaneder. ¤ paa Stepping Kirkegaard. Ægte Søn af  Lass Jessen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn, og Hustru, Malene Jens’datter. Copuleret i Stepping Kirke, E d. 17 August 1773.

Hustru, MetteMarie Jeppes'datter

P 18 Juni 1753  > 17 April 1816. 63 Aar. ¤ paa Stepping Kirkegaard. Ægte Datter af Jeppe

Børn: 4  Generation.

1.  4   Lars Jensen Schmidt  P 1774  i  Kolstrup . Døbt 16 August  1774  i Stepping Kirke. Boede i 1844  i Sommersted.

2.  4   Jeppe Jensen Schmidt  P 1776  i  Kolstrup. Døbt 17 April 1776  i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 17 April 1791 i Stepping  Kirke.

NB. Skriv færdig- Han stiftede familie i Maugstrup.

3.  4   Jes Jensen Schmidt  P 15 Februar 1778   i  Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. > 10 August 1778. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

4.  4   Jes Jensen Schmidt  P 20 August 1779  i  Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. > 4 August 1792. ¤ paa Stepping Kirkegaard.  13 Aar÷16 Dögn.

5. 4  Anne Malene Schmidt   P 1 August 1781  i Kolstrup. Døbt  i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 17 Marts 1799  i  Stepping Kirke15 Aar.*1)  > 11 April 1801. 19 Aar 9 Maaneder 19 Dögn.

6. 4  Anne Marie Schmidt  P i  slutningen af  August 1781  i Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. > 17 Oktober 1783. 2  Aar 7 Uger. *  2)

7. 4  Anne Malene Schmidt  P 18 April 1784  i  Kolstrup. Døbt i  Stepping Kirke. * 3 )

8. 4  Hans  Jensen Schmidt  P 12 December 1786  i  Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 3 April 1803  i Stepping Kirke. 16 Aar.

9. 4  Peter Jensen Schmidt  P 18 November 1789  i  Kolstrup. Døbt i  Stepping  Kirke. > 22 Marts 1792. 2½ Aar gammel.

4 10.4  Peter Jensen Schmidt  P 28  Februar1793  i  Kolstrup, Stepping  Sogn.  Døbt  i  Stepping  Kirke  Konfirmeret  den 7 April 1811  i  Stepping Kirke.

* 1 )   * 2 )   * 3 )   Den Kirkebogsansvarlige har rodet rundt med navne og datoer efter for godt befindende, idet der er konstateret flere fejl. I Højrup, Stepping sogn, boede en: Jens Lassen Schmidt, og deres børn blev døbt det samme, men er ikke i familie med Jens Lassen Schmidt i Kolstrup

Navne:

Lars efter farfaderen. - Jes efter oldefaderen på fædrene side. - Jeppe efter morfaderen. - Malene efter farmoderen.

.

4’ de Generation
Jeppe Jensen Schmidt

 2.  4    Jeppe Jensen Schmidt  P 1776  i  Kolstrup. Døbt 17 April 1776  i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 17 April 1791 i  Stepping  Kirke.

NB. Skrives færdig- Han stiftede familie i Maugstrup og hans gren i familien efterfølgende med efternavnet Riis.

.

4 ’de Generation
Lars Jensen Schmidt

Gaardmand i Sommersted. Kudsk i Over Leert. P 16 August 1774  i Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke d. > i Over Leert d. 3 Februar 1831 56 Aar, 5½ Maaned. ¤ Sommersted Kirkegaard d. 11 Februar. Ægte søn af: Jens Lassen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, og Hustru, Mette Marie Jeppesdatter.

1’ste Hustru: Regina Peders’datter Lauridsen. > før 1813.

2.den Hustru: Anna Dorthea Kok.

Børn: 5’te Generation.

1.  Mette Marie Schmidt  f. 1807. Ægte Datter af Lars Jensen Schmidt, og Hustru, Regina Peders’datter Lauridsen. Konfirmeret i Sommersted Kirke 1822, 15 Aar.  

2.  Peter Lauridsen Schmidt. Ægte Søn af Lars Jensen Schmidt, og Hustru, Regina Peders’datter.

3.  Christian Jensen Schmidt   f. 4 december 1812, døbt i Sommersted Kirke. Ægte søn af Lars Jensen Schmidt og Hustru, Anna Dorthea, født Kok..  Faddere: Søren Christiansen, Jens Andersen Schmidt, Anna Malene Lütsen, alle af Sommersted.

4.  Inger Marie Schmidt   f. 21 September 1814, døbt i Sommersted Kirke. > 11 Juni 1829 14 Aar gammel. ¤ paa Sommersted Kirkegaard d. 16 Juni. Ægte Datter af, Lars Jensen Schmidt, Landboelsbesidder i Kastvraa, og Hustru, Anna Dorthea, født  Kok.. Faddere:  Peter Jensen Schmidt, m.fl.

.

5 ’te Generation
1.  Mette Marie Schmidt 
P 1807.

Ægte Datter af Lars Jensen Schmidt og Hustru, Rigmor Dorthea, født, Lauridsen.

Viet E i Stepping Kirke d. 4 Juli 1844 til: Hans Peter Poulsen i Andrup, Stepping Sogn. P 1810 i Vedsted  V/ Vojens. 34 Aar. Hendes alder: 37 Aar.

.

5 ’te Generation

2.     Peter Lauridsen Schmidt  f.

Trolovet 11 Januar 1839. Copuleret 10 Maj 1839 i Sommersted Kirke. Ungkarl Peter Lauridsen Schmidt, Skrædder i Bjerndrup, Stepping Sogn. Ægte Søn af.      Lars Jensen Schmidt, og Hustru, Regina Peters’datter Lauridsen. Han er Vaccineret d.20 November 1819.

Pigen: Anne Kirstine Lorenzen, af Kastvraa. Ægte Datter af, Nicolai Lorenzen og Anne Sophie Lars’datter i Kastvraa. Hun er ligeledes Vaccineret d. 20 November 1819.

Vidner: Peter Schmidt af Saadrup. og Peter Ebbesen, Kastvraa.

Børn: 6’te Generation.

1.    Regine Dorthea Schmidt f. 7 Marts 1841. Døbt i Stepping Kirke den 14 Marts 1841. Ægte Datter af Peter Lauritsen Schmidt, Skrædder i Bjerndrup, og Hustru, Anne Kirstine, født Lorentzen. Faddere: Peter Holm’s Hustru. – Mette Marie Schmidt. Begge af  Bjerndrup. Christian Lauritsen af Byskov.

2.

Peter Lauritsen Schmidt  f.

  3 December 1849. Døbt i Stepping Kirke den 16 December 1849. Ægte Søn af Peter Lauritsen Schmidt, Skrædder i Bjerndrup, og Hustru, Anne Kirstine, født Lorentzen. Faddere: Skolelærer, Jensen og Søren Larsen. Begge af Bjerndrup. Marie Mattesen, tjener i

.

4’ de Generation
Anne Malene Schmidt

P 1781

.

4’ de Generation
Hans Jensen Schmidt

P 12 December 1786  i  Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 3 April 1803  i Stepping Kirke.16 Aar. > 7 December 1829 i Kolstrup; 42 Aar gammel. Begravet  ¤ paa Stepping Kirkegaard. Ægte  Søn af Jens Lassen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, og Hustru, Mette Marie  Jeppes’datter. Trolovet d. 12 August 1817. Copuleret, Gift  E  i Stepping Kirke d. 15 November 1817 med: Inger Kirstine  Peters’datter Jürgensen P i Knud, Fjelstrup Sogn. Døbt i Fjelstrup Kirke. Konfirmeret sammesteds. Ægte Datter

af: Peter Petersen Jørgensen, Gaardmand i Knud, og Hustru: Karen Christens’ datter Justesen. Inger Kirstine er Søster til Anne Marie J’urgensen, og Hans Jensen Jensen Schmidt, er broder til, Peter Jensen  Schmidt. Peter er gift med Anne Marie Jürgensen.

Børn: 5’te Generation.

          1.  5          Jens Hansen Schmidt  P 14 Januar 1819 i Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. > 7 Maj 1826.  7 Aar og næsten 4  Maaneder. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

          2.  5          Karen Hansen Schmidt  P . Døbt i Stepping Kirke d. 9 Oktober 1821. Gift  E  i _ _ _ Kirke d. _ _ med: Boy Seneberg paa Klovtoft, Jels Sogn.

          3.  5          Peter Hansen Schmidt  P 20 Oktober 1824. Døbt i  Stepping Kirke. > 7 Juni 1826. 7 Aar 4 Maaneder. ¤ på Stepping Kirkegaard.

7 Aar 4 Maaneder – Vrøvl  - se Barn nr. 1.  5   herover. Den passer.

          4.  5          Jens Peter Schmidt  P 19 Juni 1828. Døbt i Stepping Kirke. > 6 Maj 1830. 1 Aar 11  Maaneder. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

Hans Jensen Schmidt   > 7 December 1829.  42  Aar  gammel. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

Enke: Inger Kirstine Peters’datter Jürgensen. Viet   2’den gang til:  Hans Andersen Dall  i  Kolstrup.

3 Børn: 5’te Generation.

          5.  5 Hans Hansen Dall   P  18 April 1832. Døbt i Stepping Kirke. Faddere:  Peter Jensen Schmidt, Gaardmand i Bjerndrup,- Christen Andersen Dall, Tyrstrup,- Anne Sophie Lauritsen, Kolstrup.

6. 5. Andreas Hansen Dall   P 30 November 1834. Døbt i Stepping Kirke. Faddere:  Jep Andreas Dall, Tyrstrup,- Poul ???, Kolstrup,- Anna Cathrine Christensen, Kolstrup.

7. 5  Ellen Kathrine Dall   P 27 Marts 1838. Døbt i Stepping Kirke. Faddere:  Jep Dall’s Hustru, Sophie M. Dall i Tyrstrup,- Nis Christensen, Kolstrup.

Inger Kirstine   >  d. 10. December 1851, ca. 54 aar gl.  P 1797. ¤ paa Stepping Kirkegaard.  

.

4’de

Generation
Peter Jensen Schmidt


&    Hustru:
Anne Marie Jørgensen

Peter Jensen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn.

f. 28 Marts 1793  i Kolstrup, Stepping sogn. Døbt i Stepping Kirke. > 21 Maj 1857 i Kolstrup. 64 Aar gammel. ¤ på Stepping Kirkegaard. Ægte Søn af: Jens Lassen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, og Hustru, Mette Marie Jeppes’datter.

Trolovet i Knud, Fjelstrup Sogn d. 22 August 1817. Viet E i Fjelstrup Kirke samme Aar d. 25 Oktober 1817 til: Anne Marie Jürgensen

f.10 November 1792  i  Knud,  Fjelstrup  sogn. Døbt  i  Fjelstrup  Kirke. Ægte Datter.Konfirmeret  i Fjelstrup Kirke. > 20 Maj 1861. 68 Aar 6 Md. 10 Dg. ¤ på Stepping Kirkegaard den 27 Maj 1861.Ægte Datter af:  Peter  Petersen Jørgensen,  Gårdmand  i  Knud,  Fjelstrup  sogn,  og Hustru, Karen  Christians’datter Justesen.

Peter Jensen Schmidt havde Svigerforældrenes Gaard i Knud i nogle faa Aar, indtil Svogeren, Christian Petersen Jørgensen blev gammel nok til at overtage den. Herefter overtog Peter Jensen Schmidt sin Fødegaard i Kolstrup, Stepping sogn.

4 Børn: 5’te Generation.

   1.  5        Peter Petersen Schmidt  f. 26 November 1819 i Knud, Fjelstrup Sogn. Døbt i Fjelstrup Kirke. Konfirmeret i Stepping Kirke d. 5 April 1835. Gift E i Stepping Kirke d. 11 Marts1849. > 1895 paa Ørsted  Mark, Oksenvad sogn. ¤ Begravet paa Oksenvad Kirkegaard.

   2.  5       Mette Marie Petersen Schmidt  f.1 November 1822 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Viet i   Jels Kirke.

   3.  5       Jens Petersen Schmidt  f. 24 November 1826 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Viet i Stepping Kirke.

   4.  5       Hans Petersen Schmidt  f. 15 Februar 1833. Døbt i Stepping Kirke. Faddere: Peter Jørgensen, Kolstrup,- Niels Friedstedt, Bjerndrup,- Anne Sophie Lauritsen, Kolstrup.