Menu

.

Ancestors of

Stincke Pedersen

First Generation

1.  Stincke Pedersen-[5005] , daughter of Peder Pedersen Jørgensen[4054] and Karen Christiansdatter Justesen-[4936] , was born on 1 October 1786 in Knud, Fjelstrup sogn and was christened on 1 October 1786 in Knud, Fjelstrup sogn hjemmedåb. 

Second Generation (Parents)

2.  Peder Pedersen Jørgensen [4054] , son of Peder Jørgensen-[4053] and Stinke Jordansdatter-[4052] , was born circa 1755 in Fjelstrup, died on 26 April 1825 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 70, and was buried on 2 May 1825 in Fjelstrup Kirkegaard. 

General Notes: Forældrene vare de affgg. Peder Jørgensen og Stinke Jordansdatter af Knud. Var givt med afg. Karen Christiansdatter i 24 aar, og havde 8 børn, hvoraf de 7 efterlever, nemlig Christian, Peder, Stiinke, Sofie, Anne Marie, Inger Kirstine, Ellen.

Noted events in his life were:

  Born: OMKR 1755. Fjelstrup

  Died: 26 April 1825. Knud

Peder married Karen Christiansdatter Justesen-[4936] [MRIN:1735] on 19 June 1783 in Fjelstrup Kirke. 

Marriage Notes: Gaardmanden Peder Simonsen og Stinke Jordansdatter af Knud, gaardmanden Christian Justsen og Sophia Nielsdatter af Knud

Children from this marriage were:

1  i.      Stincke Pedersen-[5005]

3.  Karen Christiansdatter Justesen-[4936] , daughter of Christen Justesen-[4981] and Sophia Nielsdatter-[4982] , was born in 1764, died on 14 April 1810 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 46, and was buried on 18 April 1810 in Fjelstrup Kirkeg. 

General Notes: gaardmand Christian Justesen og Sophia Nielsd. af Knud ægtedatter, var givt med Peder Pedersen gaardmand i Knud i 24 aar, og haver havt med ham 8 børn af hvilke 7 lever, neml: Stincke, Sophie, Anna Maria, Inger Kistina, Chritian, Ellen, Peder. gård 26

Karen married Peder Pedersen Jørgensen [4054] [MRIN:1735] on 19 June 1783 in Fjelstrup Kirke. 

Third Generation (Grandparents)

4.  Peder Jørgensen-[4053] was born in Knud, Fjelstrup sogn, died between 1755-1756 in Knud, Fjelstrup sogn, and was buried in Fjelstrup Kirkegaard. 

Noted events in his life were:

  Born: Knud i Fjelstrup sogn

  Died: MEL 1755 OG 1756. Fjelstrup

Peder married Stinke Jordansdatter-[4052] [MRIN:677] between 1755-1756 in Fjelstrup Kirke. 

Children from this marriage were:

2  i.      Peder Pedersen-[4054]

5.  Stinke Jordansdatter-[4052] , daughter of Jordan Andreasen-[3910] and Ellen Hansdatter-[3911] , was born circa 1727, died on 3 November 1823 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 96, and was buried on 8 November 1823 in Fjelstrup Kirkegaard. 

General Notes: Afgg. Jordan Lausen og Ellen Jordans ægte datter af Knud, hvor hun ogsaa var fød. I ægteskab havde hun levet 1 aar med afg. Peder Jørgensen af Knud, med hvem hun avlede 1 søn, Peder Pedersen, som efterlever. ""gård nr 26"".

Stinke married Peder Jørgensen-[4053] [MRIN:677] between 1755-1756 in Fjelstrup Kirke. 

6.  Christen Justesen-[4981] , son of Just Køster-[4983] and Karen Hansdatter-[4984] , was born in 1714 in Langhorn, Hoptrup sogn, died on 3 June 1788 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 74, and was buried on 8 June 1788 in Fjelstrup Kirkegaard. 

General Notes: Just Køster og Karen Hansdatter ægtesøn af Langhorn i Hoptrup sogn, 2 gange gift. 1. gang med Karen Nilsdatter af Styding i dette ægteskab avlet 4 børn, 2 lever, Just i Knud og er gift og en datter Karen Nils gift i Kiøbenhavn og har en søn Christian, Kiesten gift i Anslet, har 3 børn Christian, Peter Gunner, Kiesten, Jørgen død uden livsarvinger. 2 gang gift med Sophia Nilsdatter af Knud, og i dette ægteskab avlet 7 børn, og deraf efterladt Karen, Inger, Kiesten, Elsa, An Sophia, Matz.

Christen married Sophia Nielsdatter-[4982] [MRIN:1755]. 

  Children from this marriage were:

3  i.      Karen Christiansdatter Justesen-[4936]

7.  Sophia Nielsdatter-[4982] , daughter of Niels Matzen-[4990] and Karen Hansdatter-[4991] , was born in 1734 in Knud, Fjelstrup sogn, died on 16 March 1797 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 63, and was buried on 23 March 1797 in Fjelstrup Kirkegaard. 

General Notes: Gaardmanden Niels Matzen og Karen Hansdatter ægtedatter af Knud, gift med Christian Justsen af Knud og efterlod sig Karen, Inger, Elsa, Sophia, Matz.""gård nr 29""

Sophia married Christen Justesen-[4981] [MRIN:1755].

Fourth Generation (Great Grandparents)

10.  Jordan Andreasen-[3910]1 died before 1763 in Knud, Fjelstrup sogn. 

General Notes: Nævnt i et fæstet landbol nr. 11 som hører til nr. 1, samt nævnt i 1727 i Gaard nr.  5 i Knud.

Svigersønnen Lauritz Hansen er nævnt i gaarden i 1738

Jordan married Ellen Hansdatter-[3911] [MRIN:630] on 13 July 1713 in Fjelsted. 

  Children from this marriage were:

i.      Maniche Jordansdatter-[3862]

ii.      Sidsel Jordansdatter-[4048]

5iii.      Stinke Jordansdatter-[4052]

11.  Ellen Hansdatter-[3911] , daughter of Hans Olufsen-[3915] and Anna Olufsdatter-[3917] , was born circa 1690 in Knud, Fjelstrup sogn, died on 22 February 1766 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 76, and was buried on 2 March 1766 in Fjelstrup. 

General Notes: Fordum halvgaardsmandens Hans Olesens og Anna Olufsdatter af Knud ægtedatter, gift med Jordan Andersen paa en halv gaard i Knud.

Efterlader 3 børn Marige, Sitzel og Stincke. Alder 76 år.

Ellen married Jordan Andreasen-[3910] 1 [MRIN:630] on 13 July 1713 in Fjelsted. 

12.  Just Køster-[4983] , son of Caspar Justsen-[4985] and Christina Nn-[4986] , was born in 1680 in Vedsted sogn, died on 11 July 1771 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 91, and was buried on 17 July 1771 in Fjelstrup Kirkegaard. 

General Notes: Fordum Caspar Justsens og Christina N søn, gift med Engel N datter fra Witsted sogn. Efterlader 2 sønner Christian og Caspar. Videre om ham veed man ey. ""gård nr 29""

Just married Karen Hansdatter-[4984] [MRIN:1756] before 1714. 

  Children from this marriage were:

6  i.      Christen Justesen-[4981]

Just next married Engel Heinrichsdatter-[4987] [MRIN:1758], daughter of Henrich Jørgensen-[4988] and Bodild Pedersdatter-[4989] , after 1714. 

13.  Karen Hansdatter-[4984] was born in Langhorn, Hoptrup sogn. 

Karen married Just Køster-[4983] [MRIN:1756] before 1714. 

14.  Niels Matzen-[4990] , son of Matz Jensen-[4992] and Karen Nielsdatter-[4993] , was born in 1707 in Knud, Fjelstrup sogn, was christened on 6 November 1707 in Fjelstrup Kirke, died on 20 December 1775 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 68, and was buried on 24 December 1775 in Fjelstrup Kirkegaard. 

General Notes: Heelgaardsmandens Mads Jensen og Karen Nielsdatter af Knud ægte søn, gift med 1 gang Karen Hansdatter paa en heel gaard i Knud, efterlader af dette egteskab 3 børn Mads, Hans og Sophia. Gift 2. gang med Anna Kjerstine Nisdatter af Rørkier. ""Døbt 20. søndag efter trinitas 1707. Forældrene gift 9. aug. 1707

Niels married Karen Hansdatter-[4991] [MRIN:1760] before 1734 in Fjelstrup Kirke. 

Children from this marriage were:

7  i.      Sophia Nielsdatter-[4982]

Niels next married Anna Christina Sønnichsdatter-[4997] [MRIN:1764], daughter of Sønnick Christiansen-[4998] and Woldborg Troelsdatter-[4999] , in 1743 in Fjelstrup Kirke. 

15.  Karen Hansdatter-[4991] , daughter of Hans Matzen Juhler-[4994] and Sophie Willads Jespersdatter-[4995] , was born in 1709 in Knud, Fjelstrup sogn and died in 1742 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 33. 

Karen married Niels Matzen-[4990][MRIN:1760] before 1734 in Fjelstrup Kirke. 

Fifth Generation (Great Great Grandparents)

22.  Hans Olufsen-[3915] ,1 son of Oluff Hansen-[3916] and Unknown , died after 1728. 

Hans married Anna Olufsdatter-[3917] [MRIN:632]. 

  Children from this marriage were:

11i.      Ellen Hansdatter-[3911]

23.  Anna Olufsdatter-[3917] died after 1728. 

Anna married Hans Olufsen-[3915] 1 [MRIN:632]. 

24.  Caspar Justsen-[4985] . 

Caspar married Christina Nn-[4986] [MRIN:1757]. 

  Children from this marriage were:

12i.      Just Køster-[4983]

25.  Christina Nn -[4986] . 

Christina married Caspar Justsen-[4985] [MRIN:1757]. 

28.  Matz Jensen-[4992] . 

Matz married Karen Nielsdatter-[4993] [MRIN:1761] on 7 August 1707 in Fjelstrup Kirke. 

Children from this marriage were:

14i.      Niels Matzen-[4990]

29.  Karen Nielsdatter-[4993]. 

Karen married Matz Jensen-[4992][MRIN:1761] on 7 August 1707 in Fjelstrup Kirke. 

30.  Hans Matzen Juhler-[4994]died before 1735 in Knud, Fjelstrup sogn. 

Hans married Sophie Willads Jespersdatter-[4995][MRIN:1762] in 1704 in Fjelstrup

Kirke. 

  Children from this marriage were:

15i.      Karen Hansdatter-[4991]

31.  Sophie Willads Jespersdatter-[4995] , daughter of Willads Jespersen-[4996] and Unknown , was born in 1676 and died in 1740 in Knud, Fjelstrup sogn, at age 64. 

General Notes: Kilde: tingbog 292, fol 89b

Sophie married Hans Matzen Juhler-[4994][MRIN:1762] in 1704 in Fjelstrup Kirke. 

Sixth Generation (3rd Great Grandparents)

44.  Oluff Hansen-[3916]2 died after 1687. 

Oluff married (name unknown). 

  Children from this marriage were:

22i.      Hans Olufsen-[3915]

62.  Willads Jespersen-[4996] . 

Willads married (name unknown). 

  Children from this marriage were:

31                 i.                    Sophie Willads Jespersdatter-[499

======================================

1          Bodil Clausen, Gårde i Haderslev og Tyrstrup herreder 1531-1753, (Historisk Samfund for Sønderjylland 1997), side 311. 

2                  Ibid, side 310-311.  

======================================

Oplysning om Karen Christians'datter Justesen's forældre kan ses i Bodil Clausens bog: "Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753":

Christian Jost, som nævnes i jordebogen 1753 på fødegården, en hel ejendomsgård, delt i 2 halve, i Knud, Fjelstrup sogn, var født 1714, død 1788. Han var gift 1. gang med Karen Nielsdatter af Styding (som sikkert er død før 1764), 2. gang med Sophie Nielsdatter, født 1734, død 1797. Hun var datter af gårdmand i Knud, Niels Matzen og Karen Hansdatter.

Christian Jost var søn Jes/Just Küster af Vedsted sogn, født 1680, død 1771. Før 1714 gift med Karen Hansdatter af Langhorn. 2. gang gift med Engel Hinrichsdatter af Ustrup, Vedsted sogn.
Hun var født 1690, død 1764.

======================================

F ø r s t e    G e n e r a t i o n

1.    Casper Justesen g. Christine.

Børn:

     2.       i      Just Küster f. 1680.

A n d e n    G e n e r a t i o n

2.    Just Küster f. 1680, Vedsted sogn, stilling Gårdmand, g. (1) Karen Hansdatter , f. Langhorn, Hoptrup sogn, g. (2) Engel Hinrichsdatter , f. 1690, Ustrup, Vedsted sogn, (datter af Hinrich Jørgensen og Bodild Pedersdatter ) d. 02.03.1764, Knud, Fjelstrup sogn, begravet 11.03.1764, Fjelstrup.  Just døde 11.07.1771, Knud, Fjelstrup sogn, begravet 14.07.1771, Fjelstrup.  Efterlod 2 sønner, Christen og Casper. Ved hans død nævnes det, at han ved vielsen med Engel var "i hans kongl. majestæts tjeneste som dragon".

Børn med Karen Hansdatter:

     3.       i      Christian Justesen f. 1714.

Børn med Engel Hinrichsdatter:

               ii     Casper Justesen f. Knud, Fjelstrup sogn.

T r e d j e    G e n e r a t i o n

3.    Christian Justesen f. 1714, Knud, Fjelstrup sogn, stilling Gårdmand, g. (1) Karen Nielsdatter , f. omkr. 1717, Styding, Hammelev sogn, d. 1760, Knud, Fjelstrup sogn, begravet 20.04.1760, Fjelstrup, g. (2) Sophie Nielsdatter, f. 1734, Knud, Fjelstrup sogn, (datter af Niels Matzen og Karen Hansdatter ) d. 16.03.1797, Knud, Fjelstrup sogn, begravet 23.03.1797, Fjelstrup.  Christian døde 03.06.1788, Knud, Fjelstrup sogn, begravet 08.06.1788, Fjelstrup.  Overtog gården i Knud 1742 ifølge kontrakt dateret 9/8 1743. Nævnes fejlagtigt i kirkebogen ved sin død som Just Christiansen. Nævnes i jordebogen 1753.

Børn med Karen Nielsdatter:

               i      Just Christensen f. 1742, Knud, Fjelstrup sogn, d. 28.10.1800, Knud, Fjelstrup sogn, begravet 04.11.1800, Fjelstrup.  Var gift med Sille Madsdater

               ii     Nils f. Knud, Fjelstrup sogn.  Nævnes ved faderens død 1788  som gift i København.

               iii    Kiestin f. Knud, Fjelstrup sogn.  Nævnes 1788 som gift i Anslet, Fjelstrup sogn.

Børn med Sophie Nielsdatter:

     4.       iv    Karen Christiansdatterf. 1764.

               v     Inger Christina Christiansdatter f. Knud, Fjelstrup sogn.  Trolovet 9/8 1791, gift 15/10-1791 i Fjelstrup med "neben"- skoleholder Matz Matzen Lauritzen, søn af gårdmand Matz Lauritzen og An Matzdatter af Bramdrup

               vi    Elsa Christiansdatter f. Knud, Fjelstrup sogn.  Trolovet 11/7, gift 15/11 1800 i Fjelstrup med Lauritz Pedersen, søn af landboelsmand Peder Lauritzen og Catharina Maria Hansdatter af Anslet.

vii   Anna Sophia Christiansdatterf. Knud, Fjelstrup sogn.  Trolovet 20/3, viet 10/11 1804 i Fjelstrup med Jørgen Christiansen, søn af afd. skoleholder Chresten Christiansen og Sophia Jørgensdatter af Anslet.

               viii  Matz Justensen f. Knud, Fjelstrup sogn.

F j e r d e    G e n e r a t i o n

4.    Karen Christiansdatterf. 1764, g. 19.06.1783, i Fjelstrup kirke, Peder PedersenJørgensen, f. 1755, Knud, Fjelstrup sogn, (søn af Peder Jørgensen og Stinicke Jordansdatter ) stilling Gårdmand, d. 26.04.1825, Knud, Fjelstrup sogn, begravet 02.05.1825, Fjelstrup.  Karen døde 15.04.1810, Knud, Fjelstrup sogn, begravet 21.04.1810, Fjelstrup.

Børn:

               i      Peder Pedersen f. 20.11.1784, Knud, Fjelstrup sogn, døbt 21.11.1784, Fjelstrup kirke, d. 01.01.1785, Knud, Fjelstrup sogn, begravet 05.01.1785, Fjelstrup.

               ii     Stineke Jørgensen f. 01.10.1786, Knud, Fjelstrup sogn, døbt 01.10.1786, Fjelstrup kirke.  Gift 1-7-1814 i Fjelstrup med enkemand og gårdmand i Stepping, Peter Skovrup.

               iii    Sophie Jørgensen f. 07.10.1789, Knud, Fjelstrup sogn, døbt 07.10.1789, Fjelstrup kirke.

               iv    Anne Marie Jørgensenf. 10.11.1792, Knud, Fjelstrup sogn, døbt 10.11.1792, Fjelstrup kirke, g. Peter Jensen Schmidt , f. 28.03.1793, Kolstrup, Stepping sogn, døbt Stepping kirke, (søn af Jens Lassen Schmidt og Mette Marie Jeppesdatter ) d. 21.05.1857, Kolstrup, Stepping sogn, begravet Stepping.

                      v     Inger Kirstine Jørgensen f. 20.11.1796, Knud, Fjelstrup sogn, døbt 20.11.1796, Fjelstrup kirke, g. 15.11.1817, i Stepping kirke, Hans Jensen Schmidt , f. Kolstrup, Bjerndrup, Stepping sogn, (søn af Jens Lassen Schmidt og Mette Marie Jeppesdatter ).

               vi    Christian Pedersen Jørgensen f. 03.04.1800, Knud, Fjelstrup sogn, døbt 03.04.1800, Fjelstrup kirke.

               vii   Ellen Jørgensen f. 08.04.1803, Knud, Fjelstrup sogn, døbt 10.04.1803, Fjelstrup kirke.  Gift 10-7-1830 Fjelstrup med Matthias Jensen Ipsen, Rødding.

               viii  Peder Pedersen Jørgensen f. 16.03.1808, Knud, Fjelstrup sogn, døbt 16.03.1808, Fjelstrup kirke.

Knud Nissen, besidder af fæstegård i Knud, Fjelstrup sogn, Haderslev amt. den 27 december 1741.

Overdraget til sønnen Jørgen Knudsen f. 1746.

Overdraget til sønnen Peter Jørgensen.

Overdraget til sønnen Peter Petersen Jørgensen og Karen Justesen.

Overdraget til sønnen Christian Petersen Jørgensen, f. år 1800.

Overdraget til sønnen Peter Christian Jørgensen.

Overdraget til sønnen Christian Peter Jørgensen.

1. Søn: Peter Christian Jørgensen, f. 1917.

2. Overdraget til sønnen Claus Jørgensen, f. 1919. overtog gården i Knud.

Overdraget til Christian Jørgensen.

Søn: Emil Wyff Jørgensen.Knud Nissen og Kirsten Peders'datter

 


Jørgen Knudsen


Peter Jørgensen

Peter Petersen Jørgensen og Karen Justesen.

Anne Marie Jørgensen og Peter Jensen Schmidt, gårdmand i Kolstrup, Bjerndrup, Stepping sogn, Haderslev amt.

Peter Petersen Schmidt, gårdmand og handelsmand i Kolstrup, senere Ørsted Mark, Oksenvad sogn, Haderslev amt. og hustru, Magdalene Bork.

Jørgen Petersen Schmidt, landmand og handelsmand, "Petersminde", Jelsmark, Jels sogn, Haderslev amt og hustru Anne Marie Sørensen.

Jens Petersen Schmidt, landmand og handelsmand, "Petersminde", Jelsmark, Jels sogn, og hustru Marie Cecilie Aalling Hansen.

Peter Petersen Schmidt, f. 1950 og opvokset på "Petersminde", Jelsmark, Jels sogn.

..

Knud Nissen, gårdmand i Knud, død 1749. Født før 1715. 1'ste ægteskab med Gjertrud f. 1706, 1739. 2'den ægteskab med Kirsten Peders'datter i 1741/42 af Anslet som er Jørgen Dinsens enke. 

Børn af 1'ste ægteskab med Gjertrud.

1. Nis Knudsen, 15 år ved faderens død. Født omkring 1735.
2. Johan Knudsen, 13½ år ved faderens død. Født omkring 1737.

Børn af 2'den ægteskab Kirsten Peders'datter.

3. Gjertrud Maria, 7 år ved faderens død. Født omkring 1742.
4. Jørgen Knudsen, 3 år ved faderens død. Født omkring 1746.

   .

.

   Hans Knudsen Fabrin f. 1858-04-22, Frørup, Haderslev, • Oksenvad, † 1935-02-07, Nustrup, Haderslev, Bæk Nørremark, k. Oksenvad,  (~ 1883-11-17, Oksenvad Kirke, Anne Margrethe Sørensen f. 1853-03-20, Gram, Kastrup, • 1853-04-24, k. 1867-04-14, Gram, (Datter af Hans Sørensen og Anne Marie Dam ) )  (~ 1901-01-17, Nustrup Kirke, Christine Nielsen Dam f. 1870-07-25, 5 mdr. gammel, † 1960-10-16, (Datter af Niels Nielsen Dam og Maren Lauritsen ) )

                 Børn :

               Kristian Clausen Fabrin f. 1901-02-07, Nustrup,

II 

Marius Nielsen Fabrin f. 1908-02-17, Nustrup, Haderslev,

(Anne Marie Dam f. 1821 i Kastrup, Gram sogn, er halvsøster til min tipoldefar Anders Jespersen Dam, hvis datter, min oldemor også får navnet Anne Marie Dam. Min Oldemor Anne Marie Dam af samme navn, født i Nustrup sogn 1831 og datter af Anders Jespersen Dam og Gjertrud Iversdatter  Aagaard). Anders Jespersen Dam’s far Jesper Hansen var gift 2 gange, og deraf Anne Marie Dam i andet ægteskab.

Anna Marie Fabrin f. 1917-08-20, Jels, Haderslev, Grønnebæk,

(~ 1936-07-03, Jels Kirke, Paul Christian Damm f. 1910-11-05, Jels, • 1910-12-04, Jels Kirke, Stil:Tømrer, (Søn af Christian Petersen Damm og Ernestine Dorothea Thervitz ) )

{{Thewes Dam, søn ?}}

Kristian Clausen Fabrin f. 1901-02-07, Nustrup, • 1901-03-20, † 1976-10-29,

(~ Marie Skøtt f. 1905-04-04, Øster Linnet, Haderslev, † 1986, Nustrup, Haderslev, b. 1986, Nustrup Kirke, Nu: Marie Johanne Skjøth, (Datter af Nicolay Jochumsen Skjøth og Cathrine Thede Friis ) )

Marius Nielsen Fabrin f. 1908-02-17, Nustrup, Haderslev, • 1908-04-22, Nustrup Kirke,  170208-1471 Sommersted, Statstidende 1985-02-05,  (~ Anne Marie Lund f. 1909-07-08, † 1975-01-17, )

.