Menu

BORK ER MÅSKE UDLEDT AF BORG

Bork

Stednavn og bynavn.

Vi har Bork - Sønder og Nørre Bork ved Varde og der er folk har fået navn herfra. 

Vi har Bork - en by i Tyskland og der er folk der har fået navnet efter byen her.

En tysker spørger: Woher kommt der name Bork og en anden svarer; af Borg.
I byen Bork i Tyskland lå i 1400 tallet en borg og der af navnet Bork.

Apropos bynavne og stednavne. Folk rejste fra deres fødeegn til nye steder og fik ofte navn efter deres sogn eller by. Alle dem der rejste fra f.eks. Nøre eller Sønder Bork er IKKE i slægt / familie med hinanden.

Mange efterkommere fra Polen og Rusland bærer navnet Bork, en forkortelse af længere navne. I Amerika er der 100.000ende med Bork navnet med forfædre fra mange lande.

Navneskik var eén ting men, det var også almindelig når f.eks. en gårdmandsenke giftede sig igen overtog den nye ægtemand afdødes forpligtelserne og fik herved hans efternavn. Børnene fik ligeledes afdødes efternavn. Førstfødte søn herefter fik oftest afdødes navn.

Der er et eksempel hos min tip3 oldefar i Ødis. Peter Hansen fra Aastrup ved Haderslev tjente i Ødis. Han blev gift med enken efter Jørgen Jørgensen Roy der var født i Bjerningrøj. Førstfødte søn får navnet, Jørgen Jørgensen Roy og alle søskende efternavnet Roy.
De var således ikke i familie eller beslægtet med Roy slægten fra Bjerningrøj, men de fik navnet herfra.

Hvordan vores slægts navn Bork opstår vides ikke, men Niels Jensen er født 1716 og kommer fra Tiset i Gram sogn til Klovtoft i Jels sogn ca. 1769. Han er døbt Niels Jensen men fra ankomsten til Klovtoft hedder han Niels Jensen Bork og alle hans børn bærer nu navnet Bork.

En enkekone fra Stursbøl er fadder til en af Niels Jensen Borks børn der døbes i Jels kirke. Hun nævnes Borchardi til efternavn. (Hendes søn, svigerinde og børn døde alle inden for få dage i Stursbøl. Sønnen Knud var født 1756 i Sommersted. Familien nævnes som Bork og Borchardi // Borchard). Et Bork navn latiniseres til Borchardi, men Borchard er også et fornavn.

Der kan kun gisnes om sammenhængen, men den gamle enke i Stursbøl har måske haft familie på Klovtoft der har ejet gården forinden og måske på den måde er navnet Bork opstået.

Det er gætterier, hvorom intet vides med sikkerhed.

Byen Jels blev grundlagt omkring år 1200 af en Jarl der menes at have bygget en Borg ved Jels Voldsted ved Jels Sø. Byen får navn herefter, Jarlsæ for Jarls Sæde. Senere forkortet til Jarls og i dag hededer byen så Jels.

Klovtoft er en toft hvor der græssede nogle klovdyr. Røjbøl og her røj for rød som betyder rydning (skovrydning) og bøl for bol (landbol > lille landbrug). Rødding > Rydning.

 ()()()()()()()()()()(()()()()()()()()()()

Ikke at forveksle: Der er flere Bork slægter som KUN har navnet til fælles og er IKKE i slægt med hinanden.

1. Bork slægten fra Jels med aner fra Gram.
2. Bork slægten fra Fjelstrup og Hejls.
3. Bork slægten fra Kastrup i Gram sogn.
4. Bork slægten fra Møgeltønder.
5. Borch købmandsslægten fra Sjælland.

Vores Bork slægt, nummer 1. fra Jels, hvor nogle har boet i de samme små landsogne som nogle af de andre Bork slægter. Der er endda flere som fik de samme for og mellemnavne.

Som vores tavlemester, Nis Peter Bork, Borks Patenttavler i Kolding sagde:
Vogt jer for efterligninger.

Jeg er blevet spurgt om vi er i slægt med Underbjerg Bork og kan kun svare; at det tror jeg ikke. Underberg Bork'erne er først født efter 1985 og kirkebøgerne er ikke tilgængelige efter 1960 så det vil jeg ikke rode med.

.