Menu

ROSENBECK IN AMERICA

(((((((((((((((((((((((((o)))))))))))))))))))))))))

In 1800 eighties emigrated many in our Rosenbeck family from Denmark, for example. America. The first Rosenbeck came from Groennebek in Jels Parish, Southern Juttland, Denmark. Denmark was under German rule 1864 - 1920 and then reunited with Denmark.

More tekst later.

(((((((((((((((((((((((((o)))))))))))))))))))))))))

Genealogies <> Slægtstavler:  http://www.jelsroy.dk/30128194

(((((((((((((((((((((((((o)))))))))))))))))))))))))

I 1800 og firserne udvandrede mange af vores Rosenbeck slægt fra Danmark til f.eks. Amerika. Den første Rosenbeck kom fra Grønnebeck i Jels sogn, Sønderjylland, Danmark som var under tysk herredømme fra 1864-1920 og derefter genforenet ,med Danmark.

Mere tekst senere.

(((((((((((((((((((((((((o)))))))))))))))))))))))))

I am deeply disappointed. Genealogy seeking contact with their genealogy, and want information.
I am a genealogist and have spent thousands of hours on it. I have contacted several of my family with the same interest. But is not serious enough. There are some who NEVER responds and some have given false e-mail address. Some similar but keep secret the last 2-3 generations. 
In this way, a genealogy NEVER complete and I feel me to laughs. 
On my website I tell who I am, and I belongs to the small in society. No education, 7 years of schooling. Business, Laborer Masonry Working Man Brick Wall everything handy man.
<><><> We have the same ancestry but it does matter who researches. 
I have at least made an honest attempt. 
Have a nice day.

(((((((((((((((((((((((((o)))))))))))))))))))))))))

Jeg er dybt skuffet. Slægt der søger kontakt med deres slægt, og ønsker oplysninger.
Jeg er slægtsforsker og har brugt tusinde af timer på det.
Jeg har kontaktet flere i min slægt med den samme interesse, men de er ikke seriøse nok. Der er nogle der ALDRIG svarer igen og nogle har opgivet falsk e-mail adresse. Nogle svarer men hemmeligholder de seneste 2-3 generationer. På den måde bliver en slægtsbog ALDRIG komplet og man føler sig godt og grundigt til grin. På min hjemmeside fortæller jeg hvem jeg er, og jeg hører til de små i samfundet. Ingen uddannelse, 7 års skolegang. Erhverv, murerarbejdsmand, altmuligmand. 
<><><> Vi har de samme aner men det er ikke lige meget hvem der forsker. 
Jeg har i hvert fald gjort et hæderligt forsøg.
Ha’ en go’ dag.

(((((((((((((((((((((((((o)))))))))))))))))))))))))

(((((((((((((((((((((((((o)))))))))))))))))))))))))