Menu

BORK - BOJSNAP SLÆGT

.

Borck - Bork - Borch

Bork - Bojsnap slægt

Bork - Bojsnap slægt og deres efterkommere. Hvor vores Bork slægt har navnet fra vides ikke, men stamfaderen er Jens Jespersen i Gelså ved Gram i Sønderjylland og far til Niels Jensen Bork i Tiset ved Gram og senere Klovtoft ved Jels. Niels Jensen døbt og på Klovtoft med tilnavnet Bork. Han var gift 2 gange, først med Karen Jespersdatter og de får sønnen, Jesper Nielsen Bork. Anden gang gift med Karen Sørensdatter Sindberg og de får bl.a. sønnen, Søren Nielsen Bork.

Jeg har nu valgt at dele de 2 brødres efterslægt op i 2, Bork - Klovtoft slægt og Bork - Bojsnap slægt.

Jesper Nielsen Bork på Havrebjerg i Oksenvad sogn og bror til Søren Nielsen Bork på Klovtoft i Jels sogn. Der er nogle søstre og derom senere.

Jesper Nielsen Bork er født i 1762 i Tiset, Gram sogn og hans far Niels Jensen Bork kom til Klovtoft i Jels sogn sidst i 1770 erne. (Bork slægten i Kastrup ved Gram er ikke i familie med vores Bork slægt. De kom til fra Sønder Bork ved Varde og der er IKKE fundet slægt mellem dem og fiskefamilien Bork i Anslet, Fjelstrup, Haderslev sogn m.fl. Efterslægten af fiskerfamilien Bork er fiskere i Aarøsund.

Jesper Nielsen Bork er gift med Karen Hansdatter og bliver så gårdmand på Havrebjerg i Oksenvad sogn og gift med Karen Johansdatter. En søn, Henrik Jespersen Bork
 er gårdmand og overtager Havrebjerg i Ørsted og gift med Magdalene Aalling. En anden søn, Niels Jespersen Bork f. 1797 og gift med Else Marie Skøtt fra Fjelstrup hvor de bor nogle år og senere i Aller sogn ved Christiansfeld. En tredje af Jesper Bork's sønner, Hans Jespersen Bork og hustru, Margrethe Bruun får flere bl.a. sønner. Henrik Jespersen Bork, en datter blev gift med Kjestrup hvis datter blev gift med smed Dahl i Mølby. En anden datter blev gift med Søren Damgaard i Ørsted og deres søn med en Egge fra Mølby. Deres datter gift Paulsen i Jels. Børn, Damgaard Paulsen.

En søn af Jesper Nielsen Bork, Niels Jespersen Bork i Sillerup, Fjelstrup sogn før bl.a. sønnen Hans Nielsen Bork i 1834 og han får en søn, Niels Hansen Bork i 1877. Han får så en søn i Fjelstrup 1915, Nis Jacobsen Bork, politifuldmægtig i Haderslev og flyttede senere til Ringkøbing. En søn, Niels Thomsen Bork, skoleinspektør i Hals med 2 børn. Datter af Nis, Karen Marie, gift Kreipke med 2 børn. Datter af Nis, Lise, gift med Messick med 1 barn.

En søn af Jesper Nielsen Bork på Havrebjerg i Ørsted i Oksenvad sogn, Hans Jespersen Bork køber omkring 1820 nabogården Bojsnap i Jels sogn på tvangsauktion. Børn af Hans Jespersen Bork og Cathrine på Bojsnap:  

1... Jesper Hansen Bork på Bojsnap. Søsteren Anne Marie Bork bliver gift med Christian Juhl Kongsted som overtager Bojsnap og her efter kommer gården på fremmede hænder, bl.a. Johannes Schmidt og senere Woodrow Wilson Physant som kom fra Langetved. Efter hustruens død i 1892 flytter Kongsted til Langetved. Foråret 2015 er gården Bojsnap solgt og lagt ind under en anden gård i Ørsted og bygningerne på nær et maskinhus er jævnet med jorden. I dag er det Bojsnap Mark. Af Kongsted grenen nævnes Søren Christian Kongsted gårdmand i Rødding og hustru, Ellen Marie Light. De får 2 sønner, 1.)). Christian Juhl Kongsted, vognmand i Vojens og hustru, Sirena Dorothea Wagner som får en datter Birgit og en søn, Søren Christian Kongsted der som arbejdsdreng på en maskinfabrik fik armen savet af og syet på igen på Sygehuset i Odense. Armen kunne bruges igen. Han er så død i 2006. 2.)). Peter Nissen Kongsted, snedker i Vojens og hustru, Hilda Emilie Liske. De får sønnerne Preben Nissen Kongsted og Finn Nissen Kongsted der har 3 børn og bor i Viborg, - m.fl.

2... Jens Hansen Bork er skolelærer i Lintrup ved Gettrup i Holsted sogn og en af hans sønner, Jesper Hansen Bork blev gårdejer i Brøndum ved Hobro i Randers amt. Her bor den dag i dag Bork slægt. En anden af Jens boede i Lindknud og heraf børn med navnet Bork Olesen. En, Johannes Bork, skolelærer i Lime, Randers amt og gift i Hobro. En søn af Johannes, Leif Søren Bork var i 1955 skolelærer i Kolding hvor han blev gift. Faddere til Leif Søren Bork var bl.a. førstelærer Hans Bork i Stadil og malermester, Magnus Bork i Esbjerg. Datter af Johannes er Karen Bork og en af fadderne er Jesper Bork i Brøndum. (Laurids Bork i Lindknud er ud af den store fiskefamilie i Anslet, hvor Bork navnet kommer fra Sønder Bork ved Varde. De er IKKE i slægt med vores Bork familie).

3... Johan Hansen Bork, gårdmand på Borksminde i Andst sogn med efterkommere.

4... Søren Hansen Bork, skolelærer i Anslet, Fjelstrup sogn og senere skolelærer i Sommersted sogn. (En anden slægt, Nissen Bork i Anslet er ikke vores Bork familie, hvor Bork kommer fra Sønder Bork ved Varde. En søn, Nis Peter Bork blev uddannet maler i Aabenraa og senere malermester i Kolding og gift med Marie Christine Steffensen, datter af gårdmand Steffen Steffensen og Ane Margrethe Christiansen i Hammelev. N. P. Bork startede det verdenskendte firma, Borks Patenttavler som blev overtaget af sønnen Carl Bork i 1950 og solgte det igen omkring 1975.

Hans Jespersen Bork, f. 1858 på Bojsnap i Jels sogn, søn af Jesper Hansen Bork. og direktør i København. Gift 15. maj 1885 i Lejrskov KB 1880-1891 ops 164, med Marie Laursen fra Nebel f. 14. januar 1863, datter af Laue Lauesen.

5... Peter Bork gift med en fra Schelde.

Rækkefølgen er vilkårlig.  Mere udførligt senere.

Hans Jespersen Bork og Marie får 2 sønner, Jesper Hansen Bork f. 1. januar 1886 og døbt i Lejrskov KB 1880-1891 ops 29 og søn, Laue Valdemar Bork f. 5. oktober 1887 og døbt i Vamdrup KB 1883-1889 ops 35.

Laue Valdemar Bork gift 2. oktober 1914 i Sct. Marcus sogn, Københavns amt med Laura Sophie Green f. 15. oktober 1891 på Frederiksberg, datter af grønthandler, Hans Julius Green og hustru Ida Larsen. KB 1912-1921 ops 59. De før sønnen Erik Bork f. 8. januar 1916 og døbt på Holmen KB 1912-1925 ops 86. Erik er uddannet reklametegner og har bl.a. lavet tegninger til Tuborg Bryggerierne, Fl. Smidt koncernen osv. I 1960 flyttede han fra Vium i Nordsjælland til Falslev på Fyn. I 2004 flyttede han ind i en beskyttet bolig efter en blodprop.

Erik's datter, Jette Bork-Johansen, keramiker og kunstner, gift med Peter Bork-Johansen, kunstmaler og har datteren Charlotte som har en søn.

En større Bork familie på Hobro egnen begyndte med Jesper Bork, søn af gårdmand og skolelærer i Lintrup ved Holsted, Jens Hansen Bork med efterkommere i bl.a. Brøndum og Hvornum er ud af Bojsnap grenen i Jels sogn. En anden af Jens Hansen Borks sønner, Magnus Nielsen Bork var malermester i Spangsbjerg Brøndum sogn ved Esbjerg. Han og hustruen omkom ved en tragisk ulykke af kulilteforgiftning i Villa "Kahytten" i Spangsbjerg. Alliker havde bygget rede og tilstoppet skorstenen. Jens Hansen Bork, skolelæreren er født på Bojsnap i Jels sogn. 

Der er nogle Underbjerg Bork fra Brøndum og Hvornum, men om de hører til vores Bork slægt kender jeg intet til.

Jorgen Jesperson Bork in Troy Ward, Rensselaer, New York, United States and Jessie Jesperson Bork in Lincoln, Iowa, United States and Ingeborg Dall born Bork, Oedis in Denmark.

Søren Jespersen Bork er født på Havrebjerg og søn af Jesper Nielsen Bork og Karen Johansdatter. (Jesper er født 1762 i Tiset i Gram sogn og søn af gårdmand i Tiset og senere på Klovtoft i Jels sogn i 1ste ægteskab med Karen Jespersdatter). Søren Jespersen Bork er gårdmand i Over Lerte i Sommersted sogn og gift i Sommersted kirke 1837 med Ingeborg Jørgensdatter, datter af Jørgen Lauritsen, landmand i Over Lert og hustru, Ane Cathrine Hansdatter.

Jesper Sørensen Bork bliver født i Over Lert 1842 og døbt i Sommersted kirke. Han er gårdejer i Ødis Bramdrup i Ødis sogn. Selv om det kun ligger få kilometer fra Over Lert i Sønderjylland hører Ødis sogn under Vejle amt. Jesper Sørensen Bork er gift med Kirstine Jensen Gejl. Der er bl.a. børnene, en pige, Ingeborg, gift med Niels Dall, en søn Jes Jespersen Bork gift med Emma f. Hansen og bosat i Lincoln, Iowa, United States, og en søn Jørgen Jespersen Bork gift med Gunild Mortensen fra København og de boede i Troy nær New York, United States. De fik en søn, George J. Bork som døde ugift i TroyWard, Rensselaer, New York, United States. Gradueret fra High School 18 år gl.

Jes Jespersen Bork og Emma fik 3 piger, 1. Helen Serena Bork, 2. Vivian Bork og 3. Gertrude S. Bork. Alle født i Minnesota og alle gradueret fra High School.

1. Helena Sarena Bork gift med Theodore Johnson og bosat i
Fort Dodge, Webster, Iowa, USA. De fik en dødfødt søn og 2 sønner:
1. William Johnson of Coralville og
2. Winston Johnson of Santa Rosa, California.

2. Vivian Bork gift med Melvin Lee Wolf og bosat i Orlando, Florida, USA. De fik én søn og mere vides ikke. Melvin er søn af Albert Wolf og Rose Lee.

3. Gertrude S. Bork gift Samuel S. Beers. De boede i
Minneapolis, Minnesota og mere vides ikke.

Vivian og Gertrude havde et mejeri indenfor  medicinalbranchen  hvor deres ægtefæller var ansat. Helen var lærerinde og forstander, men hun og ægtefællen rejste til Orlando og arbejdede i søstrenes virksomhed.

Jesper Sørensen Bork boede en overgang over there i – Hustruen, Kirstine er død i USA. Jesper døde i Ødis 1922 og blev 79 år gammel. Begravet på Ødis kirkegård, Danmark. Flere billeder neden under slægtstavlerne.

Nis Peter Bork og hustru, Marie Christine Steffensen, datter af gårdejer Steffensen i Hammelev fik 5 børn, Anne Margrethe, Ole, Carl, Steffen og Inger Marie. Anne Margrethe Bork blev gift med en provst og præstesøn, Christian Emanuel Ræbild og de får bl.a. en datter, tandlæge Anne Marie Ræbild, gift med professor, Jens Havsgaard Onsgaard. Carl Steffensen Bork blev gift med en præstedatter, Jutta Esther Andrea Margrethe Denker. Inger Marie Bork bliver gift med Bankasserer, Anton Olsen i Horsens, boede senest i Holte.

En af fadderne ved Anne Margrethe Bork og Christian Emanuel Ræbild's børn var Egon Bork, lektor, cand. mag. i København som har udgivet en række dansk // tysk ordbøger. Egon Bork døde i 1989 og var gift med Grete Juel-Hansen der døde 2003. De har døtrene Pia Sigmund, forfatter og Lone Dietrich, væver, som har børn og børnebørn.

Billedet er fra Ringkøbing Arresthus og fra venstre ses 1. Vicepolitimester Nis Jacobsen Bork - først politifuldmægtig i Haderslev og senere Ringkøbing. 2. Arrestforvarer Niels Jørgen Jensen. 3. Politimester Guldbrandsen.