Menu

SMED SCHMIDT BORK JUHL SØRENSEN

Sørensen slægten fra Bramdrup

Min farmor er en Sørensen og ud af slægten fra Bramdrup i Moltrup sogn ved Haderslev. Sørensen slægten begynder faktisk i Favstrup, Tyrstrup sogn ved Christiansfeld. Den første jeg har fundet er Jens Sørensen hvis søn Søren Jensen får sønnen Thomas Sørensen, gårdmad i Bramdrup. Hans andet ægteskab er med Maren Persdatter hvis mor er en Juhl af slægten fra Genner i Øster Løgum sogn ved Aabenraa som kan føres tilbage til omkring 1550.

Thomas Sørensen får bl.a. 2 sønner, Jens Peter Thomsen og gift med Jørgen Ravns datter ud af den store Ravneslægt der spænder vidt her i det Sønderjyske. Deres børn og børnebørn spredes vidt omkring. F.eks. sønnen gårdmand i Bramdrup, Thomas Jensen Sørensen søn Jens Peter Sørensen der blev gift med enken på Jels Hotel og anden søn af Jens Peter Thomsen og Ravn, Jørgen Jensen Sørensen Sørensen, gårdmand i Bramdrup. hvor en søn, Peter Mathiesen Sørensen bliver kroejer på Tørning kro ved Hammelev.

En Sørensen er gift med en Bonde og gårdmand i Ødis hvis efterkommer bliver gift med en Schaumburg fra Sjælland. Det blev til 4 børn, født med navnet, Schaumburg Sørensen i Taps ved Christiansfeld.
En Sørensen blev gårdmand i Københoved i Skrave sogn ved Skodborg osv.

Thomas Sørensen og Maren Persdatter fik en søn mere, Josias Japetus Thomsen som blev gårdmand i Øster Hjerndrup i Hjerndrup sogn, nabosogn til Tyrstrup og Moltrup. Han blev gift med Anna Margrethe Pedersdatter Juhl fra Stokkehoved i Gammel Haderslev sogn. Hun er datter af Peder Nissen Juhl og hustru, Karen Ankersen. Karen er født i Bjerning sogn og datter af Anker Lauritsen som igen er søn af Laurids Nielsen fra Øsby.  

Peder Pedersen Juhls søster Kirsten blev gift med Per Hansen hvis datter Maren er gift med Thomas Sørensen. Det blev i familien da Josias Japetus Thomsen og Anna Margrethe Pedersdatter Juhl blev gift i Moltrup kirke, og deres søn Hans Sørensen bliver så gift med enken Ane Marie Dam i Kastrup i Gram sogn. De får nogle børn, bl.a. Thomas Andersen Sørensen, hvis søn var købmand i Bæk. Nustrup sogn.

Hans Sørensens kone Ane Marie Dam dør og Hans bliver så gift med Anne Marie Damm i 1869 i Nustrup sogn hvor han nu er gårdmand i Kolsnap, ved Bæk, Hun er datter af Anders Jespersen Damm og hustru Gjertrud Iversdatter Aagaard og født i Grønnebæk i Jels sogn. Anders er født i Kastrup i Jesper Hansens første ægteskab, og Hanses første kone Ane Marie var datter af Jesper Hansens andet ægteskab.

Hans Sørensen og Anne Marie Dam får bl.a. en datter, Anne Marie Sørensen f. 1869 I Bæk, Nustrup sogn. Hun bliver gift med landmand på Jelsmark i Jels sogn, Jørgen Petersen Schmidt som er søn af Peter Petersen Schmidt og Magdalene Bork på Ørsted Mark i Oksenvad sogn, nabosogn til Jels og Nustrup.

Peter Petersen Schmidt er søn af gårdmand i Kolstrup, Bjerndrup i Stepping sogn, nabosogn til Hjerndrup. Han bliver født 1819 i Knud, Fjelstrup sogn af forældrene, Peter Jensen Schmidt og hustru, Anne Marie Jørgensen, datter af Peter Petersen Jørgensen og Karen Justesen på Højgård i Knud. Hendes forældre var døde og broderen Christen Jørgensen var endnu ikke fyldt 18 år, så derfor hjalp Peter Jensen Schmidt fra Bjerndrup dem. Peter Jensen Schmidts bror Hans Jensen Schmidt blev gift med Anne Maries søster.
Hans Jensen Schmidt døde tidlig, og deres datter Karen blev gift med Boy Sindberg på Klovtoft i Jels sogn hvis far havde været gift med 2 døtre af Niels Jensen Bork fra Thiset i Gram sogn og senere gårdmand på Klovtoft i Jels sogn. En søn Jesper Nielsen Bork af Niels Jensen Bork blev gårdmand på Bøjsnap i Jels sogn, og en anden søn, Søren Nielsen Bork, gårdmand på Klovtoft i Jels sogn. /// en anden Jesper Bork er flyttet til Øster Lindet og bliver gift med datteren af Christen Jørgensen på Højgård i Knud, Fjelstrup sogn.

Niels Jensen Borks første hustru døde og han blev gift med Karen Sørensdatter Sindberg fra Sindbjerglund i Sindbjerg sogn ved Vejle og datter af Søren Pedersen.

Søren Nielsen Bork på Klovtoft i Jels sogn blev gift med Magdalene Jørgensdatter af Jørgen Christensen på Sønderbygård i Skodborg sogn. Jørgen Christensen er født i Aller sogn ved Christiansfeld og blev så gift med datteren på Sønderbygård i Skodborg.  >> En af slægten fra ældre tid på Sønderbygård blev gift med Peter Jespersen Graasbøl i Skodborg sogn.

Søren Nielsen Bork og Magdalene Jørgensdatters søn Jørgen Sørensen Bork er gift med Anne Botelle Rosenbæk og forældre til min oldemor Magdalene Bork gift med min oldefar, Peter Petersen Schmidt som blev gårdejer på Ørsted Mark i Oksenvad sogn ved Jels. Jørgen Sørensen Borks hustru Anne Botelle Rosenbæk døde, og Jørgen bliver gift med Mette Marie Schmidt, søster til min oldefar Peter Petersen Schmidt.

Jørgen Sørensen Bork og Mette Marie Schmidts søn Jørgen Petersen Bork bliver gift med kroejer Sørensen Bæk og Julies datter fra Marstrup og deres søn Søren Jørgensen Bork i Hammelev fik bl.a. en datter Julie Marie Charlotte og gift med Jørgen Gunge Krogh på Mølby kro. Deres søn, ejendomsmægler, Ingvard Nikolaj Krogh gift med præstedatteren fra Oksenvad og som bl.a. fik børnene, Alice og Jørn.
Ingvards Krogs søster blev gift med en Christiansen i Haderslev, søn Jørgen Krogh Christiansen. Jørgen Petersen Bork en søn Julius Sørensen Borks med bl.a. sønnen Roy Jørgensen Bork der boede i amerika i mange år. døtre blev gift med en Gubi, hvis søn er lærer i Bredebro.

Søren Nielsen Borks bror Jens Nielsen Borks søn Niels Bork bliver så Bork grenen i Gesten og fra Bøjsnap lægger vi ud med Jesper Nielsen Borks søn Hans Jespersen Borks søn Johan Hansen Borks søn Niels Johansen Bork på slægtsgården i Andst. En datter her gift med Theodor Thomsen. Johan Bork's bror Jesper Bork er skolelærer i Lintrup by i Holsted sogn, og herfra en større Bork slægt bor i dag i Brøndum ved Hobro. <> Før nævnte Jørgen Sørensen Bork og Mette Marie Schmidt søn boede i Hoptrup og var gift med en Bræraa som døde ung. Deres søn Jes Jesen Bork var gårdmand i Øster Velling på Hobro egnen. Her af en stor slægt i dag, hvoraf 3 immigrerede til Californien og en til Canada, en i Hoptrup, en i Haderslev, en i Horsens og en i Juhlsminde med mellemnavnet Borch osv.

Min farmor, Anne Marie Sørensens tvillingesøstre Gjertrud Marie og Kathrine Marie. Den ene søster blev gift med Wilhelm Murus som kom fra Tyskland og den anden med Jep Petersen Brink i Stursbøl, hvis søn Jens Sørensen Brink og hustru Lillelund som boede på Holsted egnen. Anne Marie Sørensens bror blev gift med søsteren til Jep Petersen Brink. Jens Sørensen Brink's søster, Margrethe Brink blev gift med hønseriejer Svend Nielsen i Nustrup sogn, og deres datter Inger er gift med Flemming Lund, søn af Edvard Lund og Anne Schmidt der er datter af Hans Christian Schmidt og Margarethe Falkenberg. Hans Christian Schmidt er søn af min oldefars bror, Hans Petersen Schmidt på Jels Østermark. Hans Petersen Schmidt blev gift med Rosenberg's enke Louise Dall der er født i Stursbøl.

Jep Petersen Brink og hustrus datter Mie Brink blev gift med Baasch i Sønder Omme ved Grindsted og deres søn, Elinstallatør i Haderslev, Johannes Baasch og hustru født Gram. Wilhelm Murus flyttede til Sønder Omme hvor de købte et mindre husmandssted. hedeareal og opdyrkede dette. De døde her.

Peter Jensen Schmidt og Anne Marie Jørgensen i Kolstrup, Bjerndrup i Stepping sogn. Min oldefar Peter Petersen Schmidts bror Hans Petersen Schmidt, gårdmand på Jels Østermark, gården som Wilhelm Murus senere beboede. Hans Petersen Schmidt, i kirkebogen oftest kaldt Hans Peter Schmidt giftede sig med Rosenbergs enke født Dall i Stursbøl. Deres datter Kathrine bliver gift med gårdejer Sigurd Nielsen f. i Tune på Sjælland, nu i Hennekesdam, og en af deres døtre bliver gift med elektriker Greisen i Jels, søn Kim Greisen. En anden datter bliver gift med gårdejer Svend Nørgaard i Hennekesdam, og heraf en datter Randi Marie Nørgaard der bor i Jels og en bror Jan Nørgaard, entreprenør bor ligeledes i Jels.
Hans Peter Schmidt's søn Hans Christian Schmidt bliver gift med Margaretha Falkenberg fra Jels og bosætter sig i Laasled ved Brændstrup. En af deres sønner Hans Schmidt, flymekaniker i København, fik bl.a. en Søn Henning Schmidt der flyttede til Sverige. Han er så død, men de får en søn Hampus Schmidt der har børn og bor i Söderhamn Kommune, Sverige. Hampus er det herbræiske kælenavn for Hans. En søster til sidstnævnte Hans Schmidt, Anne blev gift med Edvard Jensen Lund, købmand i Hjerting ved Rødding. En af deres døtre bliver gift med en Wind og en datter her af med en Fallesen.

Min oldefar Peter Petersen Schmidts anden bror, Jens Petersen Schmidt blev gift med Johanne Gellert i Stepping. Hun døde og han bliver gift med en Skov og er gårdmand i Lintrup sogn ved Rødding. Datter af første ægteskab, Anne Marie Schmidt gift med gårdmand i Lintrup, Hans Oluf Hansen som var født i Simmersted, Magstrup sogn, og moderen er en Bork af vores slægt på Klovtoft.

En anden søn Peter Petersen Schmidt i Haderslev af min oldefar Peter Petersen Schmidt og min oldemor Magdalene Bork, bl.a. oldebarn, Peer Kaysen i Odense. Peter Petersen Schmidt's halvbror, Peter Jørgensen Petersen Schmidt havde bl.a. en søn, Jørgen Petersen Schmidt der var billedskærer i Vamdrup og fætter til min far, Jens Petersen Schmidt, søn af Jørgen Petersen Schmidt. Billedskærer Jørgen Petersen Schmidt's søster blev gift med en murermester; Egon Husted Nielsen i Kolding og fik 2 sønner, Tonny og Flemming. Billedskærer Jørgen Petersen Schmidt fik 2 sønner, Jørn Schmidt i Lunderskov der fik 2 børn og Helge Trane Schmidt gift med en Vernegren som fik 3 børn. Jørgen Petersen Schmidt's anden datter blev gift med en Schlie i Haderslev og 2 døtre heraf, en gift i Kliplev med købmand, Seifried og en i Haderslev gift med Andersson og heraf 2 børn og oldebørn.

Min tip 4 oldefar Claus, hvis søn Jens Clausen Schmidt i Kolstrup ved Bjerndrup i Stepping sogn, får en datter Malene Jensdatter der bliver gift med Lass Jessen fra Grene ved Billund og hedder her efter, Jens Lassen Schmidt. En sønnesøn, Jeppe Jensen Schmidt bliver gift med en Riis i Magstrup sogn og hedder herefter Jeppe Jensen Riis og børnene får efternavnet Riis.

Jens Lassen Schmidts kusine bliver gift med Peder Wessel Tordenskjold's barnebarn, møller i Moss i Norge. En ef efterkommerne er Jan-Petter Wessel i Norge.

Min farmors bror, Iver Andersen Damm og gift med Maren Damgaard i Nustrup sogn. Han er senere gårdmand i Lintrup og senere igen kroejer på Østerkroen i Skodborg, senere kroejer på Vejen Bykro i Fr. d. 7 gade. Deres søn Hans Jørgen Andersen Damm var ligeledes kroejer her og hans søn Emil Damm, flyver og senere direktør for SAS i København.

En Bork blev gift med Rosenbæk og deres datter blev gift med Peter Petersen Hellesøe i Hjerndrup hvis barnebarn Anna Hellesøe blev gift med sadler, Peter Boisen i Jels, søn Bent Peter.

Jesper Nielsen Bork på Bøjsnap, søn Henrik Jespersen Bork gift med Magdalene Aalling. De fik nogle døtre, og en blev gift med Andreas Kjestrup og deres datter gift med Andreas Dahl, smed i Lerte, senere Mølby, Oksenvad sogn, hvor et par sønner grundlagde vognmandsfirmaet, Brødrene Dahl i Mølby. En anden datter blev også gift med med en Kjestrup, hvor et par sønner faldt i første verdenskrig og heraf efterkommer Georg Kjestrup på Jelsbjerg og gift med Magga f. Bertelsen.
En tredje datter blev gift med Søren Damgaard i Ørsted, og sønnen heraf, Henrik Sørensen Damgaard blev gift med Minna Egge. En datter heraf blev gift med Laurids Paulsen i Grønnebæk, søn Svend Damgaard Paulsen og fru Jytte med 4 børn, 2 piger, den ene gift i Tune på Sjælland, Laurids og Lars. Laurids Paulsen er gift med Dorthe Høj Johansen ud af Thielsen slægten fra Holbøl. (Thielsen i Bevtoft er gift med Aalling, datter af lærer Kresten Jensen Nielsen Aalling i Vedsted, bror til min mormor. /// Det var blot et sidespring, så tilbage til oprindelige).
Laurids Paulsen er uddannet elektriker og ejer i dag mit fødehjem Petersminde på Jelsmark i Jels sogn som familien bor på. Her er 3 børn. Laurds Paulsen, Michael Paulsen og Maja Paulsen.

Boy Sinbdbergs datter blev gift med Jacobsen Kjer i Oksenvad sogn, og en søn bliver gift med en Schmidt fra Grønnebæk og de får så en søn, Steen Kjer som er gift med Marianne. Steen er gårdmand i Jelshøj ved Københoved i Skrave sogn. Marianne og Steen har 2 børn, Sine der bor i Skodborg og en søn der sammen med en anden har købt og driver en gård i Gabøl i Nustrup sogn.

Min farbror Hans Petersen Schmidt gift med Maren og havde Højvang i Kragelund i Bække sogn. 2 børn, Jens Jørgen og Anne Marie. Jens Jørgen Schmidt, gårdejer i Kragelund, nu aftægt, er gift med Damgaard, afdød og har 4 børn  bl.a. tømrermester i Bække, Hans Kresten Damgaard Schmidt. En af Hans Krestens børn har bedsteforældrenes gård i Kragelund. Anne Marie Schmidt blev gift med Anton Bjørholm Madsen i Skolegade, Bække og har 2 børn. Jørn Bjørholm Madsen og Hans Bjørholm Madsen. Bjørholm er ud af den store og gamle Bjorholm slægt fra Ørderup og Tiislund ved Toftlund.
Min faster Magdalene Marie Schmidt er gift med Hans Christian Hansen på Rebelsiggård i Vejrup ved Gørding og heraf 3 børn, Holger Leo Hansen gårdejer, nu aftægt, gift med Anna Hundebøl, Frode Sejr Hansen, gift og har fødegården, Gudrun Hansen gift med Leif Christiansen, gårdejer i Grisbæk, nu på aftægt i Bramming hvor de har bygget et nyt hus.

Vi glemmer vores Sørensener. Jørgen Jensen Sørensen i Bramdrup, søn Thomas Jensen Sørensen, gårdejer på Fredensvang i Tyrstrup sogn og gift med en Juhl af vores gamle slægt. Deres søn Jens Peter Sørensen bliver gift med Meta Schmidt, datter af Peder Jensen Schmidt fra Tiset i Gram sogn, og deres søn hedder så Peder Jensen Schmidt Sørensen. Efterkommer heraf, Jørgen Jensen Sørensen, Kleinsmed på Fredensvang med 3 voksne børn. >> Jørgens søster gift Thomsen i Hejls.

Peder Jensen Schmidt Sørensens søster bliver gift med mejeribestyrer i Sønder Stenderup ved Kolding, Lillesøe, søn skolelærer i Morud på Fyn, Leif Lillesøe.

Sørensen i Jels. En blev gift med Andersen på Klovtoft og deres datter blev gift med Georgsen på Klovtoft, søn, smed, Peter Georgsen og hustru, Jytte Brunsvig i Øster Lindet; - og smed, Flemming Georgsen, sambo, Johnna Vonsild.

En Sørensen blev gift med Magna Hansen i Jels, søn elektrikermester Knud Frederik Hansen som døde ugift på en ferierejse i udlandet.

Poul Sørensen havde gården Ravnbjerg i Jels som nu er jævnet med jorden til fordel for nye huse i byen. De får 4 børn. Kjeld Kryger Sørensen, Orla Bjarne Sørensen, Bodil Sørensen og Benny Kryger Sørensen. Benny har jels.dk - Keld bor l Grønnebæk og Orla bor i Jels, hvis søn Johnny Eloff Lemvigh Sørensen også bor i Jels. Bodil bor i Vejen. Johnny's børn bor i Holsted.

Nis Jensen Sørensen og Karoline Jensen boede i Københoved. En datter Anne Sørensen blev gift med købmand Wraa i Københoved, og deres datter Karoline blev gift med mejeribestyrerer Kristian Skovgaard Frosch i Rødekro, søn af mejeribestyrer Theodor Frosch i Skrave. (Theodor Frosch's bror Johannes Frosch havde Frosch Hotel i Toftlund). Nis Jensen Sørensens søn, Jens Peter Sørensen blev gift med Ida Clemmensen og fik kun en datter Karoline Sørensen gift Hansen der får 2 sønner. Keld Hansen, pensioneret skolelærer på Fyn, og broderen Nehn Hansen og hustru, overlæger i Aalborg.

Det er en meget stor familiegren i Bramdrup i Moltrup sogn ved Haderslev som er gift ind i hinanden. Oluf Pedersen, dyrlæge og senere amtsmand i Roskilde, søn af Pedersen og Sørensen og i familie med den kendte Laurids Skau fra Sommersted og gårdejer i Haderslev.

En Sørensen gift Petersen som havde Nygård i Øster Lindet omkring 1906 og senere ejer blev Skau fra Magstrup sogn, familie til den kendte Laurids Skau fra Sommersted.

En Sørensen blev gift med Knudsen på Kalmargården i Marstrup, Hoptrup sogn.

En Sørensen fra Fredensvang i Tyrstrup, Thomas Sørensen var købmand i Haderslev hvor en søn og hustru og deres 2 døtre omkom på Scandinavian Star i 1991.

En anden Thomas Sørensen var købmand i Øsby som endnu er i familiens eje. Gårdmand,

Hans Sørensen's barnebarn Thomas Sørensen var købmand i Bæk, Nustrup sogn og gift med en Kræmer.

En Sørensen, Johan havde restauranten på Skamlingsbanken.

Det er lidt i korte træk per hukommelsen nedfældet på computeren en aften stund. Det er meget at holde styr på og jeg håber at det skrevne giver mening og kan hjælpe os videre i vores søgen efter slægtninge. Jeg har en masse data liggende som bliver lagt ud hen ad vejen. Det nyeste inden for de seneste år kommer ikke ud på nettet med opgivelse af datoer.

Er der noget at tilføje, eller noget jeg har glemt; - eller er der nye oplysninger, - eller ved du blot et eller andet af interesse, så kontakt mig. Send et brev, skriv via mail eller ring.

Venlig hilsen

Peter Petersen Schmidt i Jels, og opdateret lørdag den 6. december 2014.

Her på dette link er min slægtstavle:

https://www.myheritage.dk/site-family-tree-230634591/peter-petersen-schmidt

 

Her kommer jævnligt nyt og træet vokser støt og roligt. Tag et kig. Det er måske her nøglen til din slægt er gemt.